Monday, February 29, 2016

LONDON LAGI

Sunday, February 28, 2016

TERATUR DAN BERSISTEM

Allah SWT mentadbirkan alam semesta ini dengan teratur dan cukup sistematik. Matahari, bulan dan segala cekerawala beredar di garisan masing-masing dengan tunduk mematuhi segala ketetapan yang telah ditentukan, Tiap-tiap sesuatu yang terjadi di alam ini telah Allah tentukan peraturannya. setiap yang bergerak dan yang diam tertakluk dan tunduk kepada peraturan dan sistem Allah Yang Maha Mengatur.

Manusia seharusnya mengambil iktibar di atas perkara ini. Sesuatu yang dilakukan dengan secara tidak teratur dan bersistem akan menyebabkan keadaan yang tidak tentu arah atau tidak ketentuan. Dalam menghadapi tugas sehari-hari, kerja yang dijalankan secara tidak teratur dan bersistem akan menyebabkan kelewatan dalam proses kerja, perbelanjaan yang tinggi, hasil kerja yang kurang bermutu dan produktiviti yang rendah.

Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang banyak menekankan mengenai teratur dan bersistem ini. Untuk menjalankan kerja dengan teratur dan bersistem ini Allah telah berfirman yang bermaksud;
"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agama-Nya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh."
(As-Saff: 4)
Begitu juga dengan firman Allah SWT dalam bekerja secara teratur dan seimbang yang bermaksud;
"Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan (mu) - dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?"
(Al-Mulk: 3)