Saturday, August 31, 2013

MALAYSIAKU BERDAULAT : TANAH TUMPAHNYA DARAHKU

 MALAYSIAKU BERDAULAT : TANAH TUMPAHNYA DARAHKU.

Kepada semua rakyat Malaysia.
"Selamat Menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan Malaysia yang ke 56.


Friday, August 30, 2013

MENGAPA RAMAI TAK KIBAR JALUR GEMILANG?

Hari ini bertarikh 30 Ogos 2013. Hari Jumaat. Besok, Sabtu. 31 Ogos 2013. Ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke- 56. Sudah melebihi setengah abad rupanya Malaysia ini merdeka. Kalau mengikut usia seseorang manusia, ia hampir kepada usia penghujung. Saban tahun sambutan ulang tahun kemerdekaan ini pasti dilancarkan mulai 15 Ogos hingga 15 September tahun semasa. Hebohlah berita mengenai sambutan ulang tahun kemerdekaan ini semua media. Dalam surat khabar penuh dengan berita ulang tahun kemerdekaan. Dalam televisyen juga disiarkan berita yang sama. Malahan dalam intenet juga ada turut sama.

Seusai sahaja kita membuat sambutan ulang tahun kemerdekaan, pada 16 September saban tahun kita merayakan pula hari Malaysia. Kalau kita bertanya kepada anak-anak di sekolah, apakah mereka tahu apakah perbezaan di antara dua sambutan tersebut. Apakah perbezaan peristiwa pada tarikh keramat iaitu 31 Ogos dan 16 September? Atau mereka bersama-sama merayakan hanyalah ikut-ikutan sahaja. Orang mengibarkan bendera, mereka juga mengibarkan bendera. Orang melaungkan sorakan merdeka, mereka turut sama melaungkannya.

Apa yang saya perhatikan baik di bandar-bandar malahan turut menjadi perhatian saya ke kampung-kampung. Kibaran jalur gemilang amat berbeza antara dua lokasi ini. Begitu juga antara premis kerajaan dengan premis persendirian juga kibaran jalur gemilang yang berbeza. Timbul persoalan dalam hati saya, mengapakah perkara sebegini boleh berlaku pada hal Malaysia telah pun mencapai kemerdekaan 56 tahun yang lalu. Apakah warga Malaysia sudah tidak mempunyai semangat patriotik dalam diri mereka? Atau apakah dengan mengibarkan jalur gemilang itu membuang masa dan kerja yang sia-sia?

Setiap tahun ada sahaja pertandingan sambutan ulaang tahun kemerdekaan. Saban tahun mesti ada pemenangnya sekurang-kurang tempat pertama hingga ketiga. Kadang-kadang sampai ada hadiah sagu hati sebagai tambahan. Apakah hadiah-hadiah yang ditawarkan itu tidak berbaloi jika dibandingkan dengan kerja-kerja persiapan untuk pertandingan? Namun begitu, seandainya kita mempunyai semangat patriotik yang kuat kibaran jalur gemilang lebih muncah lagi tanpa mengira tawaran-tawaran hadiah. Jalur gemilang akan berkibar sepanjang jalan. Jalur gemilang berkibar megah di premis-premis persendirian.

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengarahkan semua sekolah dan premis-premis pendidikan mengibarkan jalur gemilang ini mulai 15 Ogos sehingga 15 September. Jalur gemilang mulai menghiasi bangunan dan kawasan premis pendidikan. Di sekolah, suasana begitu meriah pada hari pelancaran bulan kemerdekaan. Begitu juga pada hari sambutan kemerdekaan itu yang dijalankan sehari sebelum hari ulang tahun kemerdekaan tersebut. Terdapat pelbagai bentuk jalur gemilang yang menghiasi premis pendidikan ini. Di sekolah-sekolah, setiap pagi lagu yang berkaitan dengan kemerdekaan akan berkumandang di udara.

Situasi sambutan ulang tahun kemerdekaan yang begitu meriah bukan sahaja tertumpu kepada sekolah rendah, Situasi yang sama juga akan dilihat di sekolah menengah. Jikalau di peringkat awal lagi mereka telah ditanam dengan semangat patriotik yang tinggi, mengapa apabila mereka telah dewasa semangat patriotik yang tersemai menjadi pudar? Mengapakah semangat patriotik dalam diri mereka menjadi layu? Mengapa semangat patriotik yang hidup segar dan subur tiba masa dewasa ianya mati begitu sahaja? Betulkah golongan remaja hanya bersemangat menyambut ulang tahun kemerdekaan pada malam "countdown" sahaja?

Saturday, August 17, 2013

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH - 2

JAWATANKUASA KECIL (JKK) YANG PERLU DIWUJUDKAN.
(Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan)
• Urus setia (3 orang).
• JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang).
• JKK Teknik dan Peralatan (4 orang).
• JKK Kepegawaian (3 orang).
• JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan).
• JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan).
• JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan).
• JKK Hiasan, Kebersihan dan Keceriaan (4 orang).
• JKK Pertolongan Cemas (2 orang).
• JKK Dokumentasi, Rakaman, Siar Raya dan Publisiti. (4 orang jika diperlukan).
• JKK Kawalan, Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang).
• JKK Hadiah, Sijil dan Cenderamata (5 orang).
• JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang).
• JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang).
• JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan, Penginapan Atlet, Pegawai dan
sebagainya.

URUS SETIA
Tanggungjawab urus setia ialah:
• Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan.
• Mengurus surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu.
• Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola.
• Mengedarkan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan.
• Mengurus serta mengendalikan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan.
• Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan.
• Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata.
• Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal.
• Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa
Pengelola.
• Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.
• Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola.
• Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.

JKK PERTANDINGAN DAN PERANGKAAN
Tanggungjawab JKK Pertandingan dan Perangkaan dibahagikan kepada tiga bahagian
iaitu:
(a) SEBELUM PERTANDINGAN
(i) Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturanperaturan
kejohanan.

(ii) Menyusun atur cara pertandingan:
• tarikh
• nombor acara
• masa
• acara
• bahagian umur
• peringkat pertandingan

(iii) Pengurusan rekod:
• Kejohanan
• Borang pendaftaran
• Borang pertandingan
• Buku pertandingan

(iv) Taklimat penyelarasan
• Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa
pertandingan.

(v) Merekodkan borang pendaftaran:
• Memproses
• Menyemak
• Mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur
• Menetapkan nombor peserta

(vi) Melaksanakan mesyuarat pengundian lorong:
• menentukan tempat
• acara
• menyediakan bahan-bahan undian
• alatan
(20 hari sebelum kejohanan)

(vii) Menyediakan buku rasmi pertandingan:
• nombor acara
• nama acara
• waktu
• ukuran alatan
• kedudukan lorong
• bilangan peserta pertandingan
• rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan)
(Catatkan masa, jarak, pemegang rekod, zon, tempat dan tahun rekod dicipta)

(viii) Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta
yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya
kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.

(ix) Memberi taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil:
• JKK Kepegawaian
• JKK Hadiah
• JKK Kemudahan Padang/Stadium
• Jawatankuasa-jawatankuasa lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum
kejohanan.

(x) Pengurusan tempat pertandingan:
• menentukan dan menyesuaikan kemudahan di tempat pertandingan untuk
melicinkan perjalanan pertandingan.
• masa.
• alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat penguruspengurus
pasukan.

(b) SEMASA KEJOHANAN
(i) Menyediakan buku peserta
• susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta

(ii) Pengurusan keputusan pertandingan
• menerima
• mengeluarkan
• mengumpul
• menjilidkan
(mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada
pengurus-pengurus pasukan, bilik seranta, akhbar dan untuk simpanan)

(iii) Mengemas kini maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan
mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari:
• analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan
• analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan
sekolah/negeri/kebangsaan
• calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur
• calon peserta terbaik keseluruhan
• calon kategori yang lain

(iv) Pengurusan keputusan
• Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada
pengurus pasukan semasa penutupan rasmi.

(c) SELEPAS KEJOHANAN
(i) Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkan kepada urus setia
induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.

(ii) Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.

(iii) Mengemas kini rekod kejohanan.

(iv) Tugas-tugas lain.

JKK TEKNIK DAN PERALATAN
(a) SEBELUM KEJOHANAN
(i) Peralatan:
• menyemak, menentukan ukuran, berat dan alat di stor sukan/stadium berada
dalam keadaan baik, selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah
ditetapkan (Rujuk peraturan pertandingan)
• menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/
kerosakan
• menyusun, menempatkan, menyenaraikan peralatan yang akan digunakan
mengikut susunan acara tiga hari sebelum pertandingan dijalankan
• mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan
dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan)

(ii) Menyediakan pelan trek/staggers, gelanggang yang akan digunakan dan penerangan
diberikan semasa taklimat pengurus pasukan.

(iii) Menyediakan dan melatih 40-60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan)
sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah
ditetapkan.

(iv) Mendapatkan, menyemak dan memastikan bahawa borang-borang teknikal yang
diperlukan cukup.

(b) SEMASA KEJOHANAN
(i) Peralatan:
• mengeluarkan, menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan
mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. Wujudkan sistem
keluar/masuk alatan
• mengadakan score board untuk semua acara padang

(ii) Menyediakan atau membuat semakan tempat bagi acara balapan dan padang serta
menandakan kedudukan rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/
ASEAN dan sebagainya.

(iii) Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan, pengurus kejohanan, pengurus
teknik, referi-referi balapan, padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena
pertandingan disediakan dengan baik serta diterima sebagai satu kejohanan yang
dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan.

(iv) Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab terhadap hal-hal teknik yang
lain.

(c) SELEPAS KEJOHANAN
(i) Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan
stadium telah diurus pemulangannya.

(ii) Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.

JKK KEPEGAWAIAN
(a) Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai
kejohanan.

(b) Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.

(c) Mengurus surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai
petugas yang dicadangkan (selaras dengan urus setia).

(d) Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus tempat penginapan pegawai
(jika diperlukan).

(e) Mengagihkan tugas pegawai, ketua kumpulan, jadual tugas dan giliran tugas.

(f) Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas.

(g) Membuat pendaftaran tentang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka
serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.

(h) Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas
sebagaimana yang diperlukan.

(i) Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula.

Thursday, August 8, 2013

SALAM AIDILFITRI MAAF ZAHIR & BATIN

Selama 29 hari Ramadhan bersama-sama dengan kita, kita syawal muncul lagi. Umat Islam menjalani ibadah puasa selama 29 hari disamping pelbagai lagi ibadah sepanjang Ramadhan. Ada yang bertadarus. Ada yang berqiamulai. Ada yang bersedakah mengadakan majlis more. Ada yang bersedakah mengadakan majlis bersahur. Sungguh indah ketika berada di bulan Ramadhan.

 Sembahyang waktu terdapat ramai sekali jemaahnya, terutama solat Maghrib dan Isyak. Begitu juga di waktu Subuh ramai juga jemaah yang bersama. Waktu-waktu lain seperti Zohor dan Asar mungkin bilangan yang sedikit tetapi kemungkinan masih ramai lagi berada di pejabat-pejabat dan bersolat di sana. Kemeriahan umat Islam semasa berada di bulan Ramadhan amat ketara. Namun mengapakah ketika berada di bulan-bulan yang lain tidak sebegitu rupa?

Dalam bulan Ramadhan juga pelbagai isu telah dibicarakan. Tak kira oleh umat Islam itu sendiri atau pun yang bukan Islam. Di masa inilah sebagai umat Islam perlu bijak menangani setiap isu dan kekeliruan. Islam perlu dipertahankan dan perlu disanjung. Islam perlu dihormati bagi yang bukan Islam. Jangan melakukan sesuatu yang boleh menggores perasaan dan keimanan umat Islam dan begitulah sebaliknya.

Apa-apa pun di sini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya dan Maaf Zahir Batin kepada semua yang membaca tulisan ini.

Salam Aidilfitri.

Tuesday, August 6, 2013

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH

PENGENALAN
Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan, peraturan pertandingan, Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil, teknikal pertandingan, sukan tara dan lampiran. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Bahagian jawatankuasajawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi
mengendalikan kejohanan olahraga sekolah.

Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah redah dan menengah, bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik, peralata dan ukuran balapan serta sektor padang. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan.

Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah
ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter, 200 meter, 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. Contoh contoh surat, borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan.

Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Walaupun bagaimanapun, buku ini hanya sebagai panduan sahaja. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya.

PENDAHULUAN
Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. Olahraga boleh dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang.

Acara balapan terdiri daripada acara pecut (100 m, 200 m dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m, 1500 m, 3000 m, dan 3000 m berhalangan), acara jarak jauh (5000 m dan 10 000 m), lari berpagar wanita (100 m), lari berpagar lelaki (110 m), lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m), dan lari berganti-ganti (4 X 100 m, 4 X 200 m, dan 4 X 400 m).

Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh, lompat tinggi, lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru, merejam lembing, melempar cakera dan membaling tukul besi).

Acara-acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer dan sebagainya), acara separa maraton (21.0975 kilometer), maraton (42.195 kilometer), heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki).

Kejohanan olahraga sekolah merubahkan satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama, patriotik dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1989,  menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. Oleh yang demikian, pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.

STRUKTUR SUKAN DI SEKOLAH
Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah. Struktur sukan di sekolah adalah seperti berikut:
• Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah. (Rujuk Lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi).
• Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan). (Rujuk Lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah).
• Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah.
• Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah, gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. .

Peraturan Pertandingan
Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan.
Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut:
• Nama, tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan.
• Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan, ukuran dan jarak).
• Syarat-syarat penyertaan.
• Nombor peserta.
• Atur cara.
• Jadual pertandingan.