Saturday, January 28, 2012

FAKTOR-FAKTOR KEBERKESANAN SEKOLAH

PENDAHULUAN
Pengurusan dan pentadbiran sekolah yang baik adalah antara faktor sekolah berkesan. Guru Besar sebagai pemimpin utama sekolah perlu memainkan peranan yang penting untuk menjadikan sekolah kereka sebagai sekolah cemerlang. Disamping itu, guru, pelajar dan ibu bapa juga turut mempengaruhi situasi itu.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA KEPADA SEKOLAH BERKESAN
1. Keberkesanan Kepimpinan Sekolah
2. Peranan Penolong-Penolong Kanan
3. Kepimpinan Guru-Guru Kanan
4. Peranan Aktif Semua Guru
5. Lama Berkhidmat di Sekolah yang sama
6. Penyediaan Pembelajaran yang Berstruktur
7. Tahap Keintelektualan Guru
8. Menekankan Fungsi Guru
9. Persekitaran yang Positif
10. Peranan Ibu Bapa
11. Penglibatan Badan Kerajaan atau Bukan Kerajaan

KESIMPULAN
Peranan Guru Besar sangat penting bagi mewujudkan sekolah berkesan. Setiap warga sekolah perlu bekerja secara berpasukan dan disamping itu, berkongsi peranan dengan guru-guru boleh menyumbang ke arah kejayaan. Suasana tempat kerja yang kondusif dan ceria boleh menjadikan sekolah tempat atau pusat kecemerlangan pendidikan.

No comments: