Wednesday, May 9, 2012

GURU KENCING BERLAGHI......... MUGHID?

Tidak dapat dinafikan kaum guru memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Oleh itu, peningkatan etika dan nilai profesionalisme guru merupakan aspek penting yang dapat membantu ke arah kecemerlangan pendidikan. Guru-guru yang berkualiti akan dapat memainkan peranan untuk mendidik pelajar-pelajar dengan berkesan serta dapat mengembangkan potensi mereka ke tahap yang optimum bagi membolehkan mereka bertindak sebai "human capital" yang diperlukan ke arah membina negara maju.

No comments: