Monday, June 4, 2012

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Sekiranya sekolah dianggap sebagai institusi pembelajaran maka seharusnya setiap individu di sekolah tersebut terikat dengan aktiviti pemantauan dan penilaian. Bagi mencapai matlamat kecemerlangan pendidikan maka pihak guru dan pengurusan akan sentiasa membincangkan bagaimana usaha untuk meningkatkan kebolehan dan potensi yang ada pada diri pelajar.

Selain itu, Guru Besar akan memainkan peranannya dengan memasuki bilik darjah bagi memantau dan menilai pengajaran guru. Ini membolehkan mereka berkongsi maklumat dan sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran dan kaedah penyampaian guru-guru. Walau bagaimanapun keadaan ini kurang berlaku kerana ada di kalangan guru-guru yang merasa tidak selesa sekiranya Ketua Jabatan mereka terlalu kerap membuat pemantauan ke atas diri mereka.

Bagi mengatasi dilema guru ini, maka pihak sekolah mestilah berusaha untuk meyakinkan guru bahawa pemantauan dan penilaian adalah merupakan satu proses untuk membantu dan meningkatkan kemahiran guru. Aktiviti ini juga adalah merupakan sebahagian daripada tugas rasmi Guru Besar.

No comments: