Friday, October 5, 2012

PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH RENDAH

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mempunyai beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut adalah:-
1. Pentaksiran Sekolah (PS),
2. Pentaksiran Pusat (PP),
3. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan
4. Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Pelaksanaan pada Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2 danTahun 3):-
 A. Pentaksiran Sekolah:-
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Cina
4. Bahasa Tamil
5. Matematik
6. Pendidikan Jasmani
7. Pendidikan Kesihatan
8. Pendidikan Islam
9. Pendidikan Moral
10. Dunia Seni Visual
11. Dunia Muzik
12. Dunia Sains & Teknologi
13. Bahasa Arab
14. Bahasa Cina SK
15. Bahasa Tamil SK
16. Bahasa Kadazandusun
17. Bahasa Iban
18. Bahasa Melayu SJK
19. Bahasa Inggeris SJK

B. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum:-
Tiada

C. Pentaksiran Psikometrik:-
 Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti

D. Pentaksiran Pusat:-
Tiada


Pelaksanaan pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6):-
A. Pentaksiran Sekolah:-
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Cina
4. Bahasa Tamil
5. Matematik
6. Sains
7. Reka Bentuk & Teknologi
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
9. Pendidikan Jasmani
10. Pendidikan Kesihatan
11. Pendidikan Muzik
12. Pendidikan Seni Visual
13. Pendidikan Islam
14. Pendidikan Moral
15. Sejarah
16. Bahasa Arab
17. Bahasa Cina SK
18. Bahasa Tamil SK
19. Bahasa Kadazandusun
20. Bahasa Iban
21. Bahasa Semai

B. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum:-
Aktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum

C. Pentaksiran Psikometrik:-
Ujian Aptitud Am, Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti

D. Pentaksiran Pusat:-
Ditentukan mengikut format pentaksiran

No comments: