Saturday, November 26, 2011

DOA AKHIR TAHUN HIJRAH

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; segala pujian bagi Allah seru sekelian alam; selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah s.a.w. dan kepada keluarga serta sahabat baginda sekelian.

Ya Allah. Apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari apa yang Engkau larang kemi daripadanya, dan tidak sempat kami bertaubat darinya dan Engkau tidak meredhainya dan tidan Engkau melupainya dan Engkau berlemah lembut kepada kami walaupun Engkau berkuasa menyiksa kami; malah Engkau memberi peluang supaya kami bertaubat setelah kami melakukan maksiat kepada Engkau; maka sesungguhnya kami memohon keampunan Engkau; ampunilah kami dan apa yang kami lakukan padanya dari apa yang Engkau redhainya dan Engkau telah menjanjikan kami ganjaran pahala ke atasnya; maka kami memohon akan Dikau wahai Tuhan yang Mulia yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Engkau menerima kami dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami dari kurnia Engkau wahai Tuhan Yang Mulia.

Dan cucurilah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya, dan salam dengan kemurahan; Maha Suci Engkau Tuhan yang Tinggi dan Mulia daripada sesuatu yang disifatkan; dan kesejahteraan kepada sekalian Rasul; dan segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

No comments: