Saturday, November 26, 2011

DOA AWAL TAHUN HIJRAH

SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 1433H

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; segala pujian bagi Allah seru sekelian alam; selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah s.a.w. dan kepada keluarga serta sahabat baginda sekelian.

Ya Allah, Engkaulah yang kekal. Qazim lagi azali dan di atas kelebihan Engkau yang besar; dan kemurahan Engkau yang melimpah; dan ini adalah tahun baru yang sesungguhnya telah mendatangi kami, kami memohon kepada Engkau pemeliharaan padanya daripada syaitan yang direjam, pembantu-pembantunya dan tenteran-tenteranya dan kami memohon pertolongan dari nafsu yang banyak mendorong kepada kejahatan dan kami memohon kepada Engkau untuk melakukan sebarang pekerjaan yang boleh mendekatkan diri kami kepada Engkau.

Ya Allah, Tuhan yang merubah segala keadaan, rubahkan keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan dengan kekuasaan dan kurniaan Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Wahai Tuhan kami, Kurniailah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan peliharalah kami dari azab api neraka. Dan cucurilah rahmat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabat baginda sekalian. Segala pujian bagi Allah Tuhan Pentadbir seluruh alam.

No comments: