Thursday, June 23, 2011

MEMBINA SEKOLAH CEMERLANG

CIRI-CIRI PENGETUA/GURU BESAR OUTSTANDING
1. Pemimpin Problem-solvers dan Solution Driven
2. Sentiasa Dapat Dilihat (High Visibility)
3. Senior Management atau Leadership Team Perlu Kelihatan Kuat dan Berkesan
4. Budaya High Expectations of Performance
5. Ketua Bidang dan Ketua Panitia Mata Pelajaran Kelihatan Sebagai Orang Penting dan Pakar Di Sekolah
6. Penekanan Berterusan Terhadap Kemajuan Profesionalisme
7. Melaksanakan Perubahan bagi Memantapkan Nilai dan Etos Sekolah
8. Penglibatan PIBG dan Lembaga Pengelola
9. Keberkesanan Resourse Investigators
10. Sikap yang Positif Terhadap Penggunaan ICT
11. Peranan sebagai Kepimpinan Intructional

No comments: