Wednesday, June 8, 2011

YAYASAN GURU MALAYSIA BERHAD (YGMB)

KEBAJIKAN GURU KEUTAMAAN KAMI

SUMBANGAN YGMB
* Khairat Kematian Ahli - RM3,000.00
* Kematian Pasangan (suami atau isteri) - RM750.00
* Kematian Anak (bawah 18 tahun) - RM500.00
* Kemasukan Ke IPTA/IPTS/IPGM (Ijazah) - RM500.00
* Hadiah Persaraan (Wajib) - RM500.00
* Malapetaka - RM500.00
* Kemalangan - RM500.00
* Rawatan - RM500.00
* Perkahwinan (sekali sahaja) - RM500.00
* Melahirkan anak (seorang anak sahaja) - RM250.00

PINJAMAN KOPERASI YGMB*
* HARTANAH - RM150,000.00
* Khas - RM50,000.00
* Pelajaran - RM30,000.00
* Biasa - RM30,000.00
* Umrah - RM10,000.00
* Pelancongan - RM10,000.00
* Kecemasan - RM2,000.00

SUMBANGAN KEBAJIKAN
* Khairat Kematian - RM3,500.00
* Dermasiswa - RM1,000.00
* Bantuan Kemalangan - RM300.00
* Bantuan Bencana Alam - RM300.00

PRODUK BARU YGMB**
Semua warga pendidik, kakitanganKementerian Pelajaran Malaysia, pesara guru dan ahli bersekutu adalah layak dan berhak mendapat sumbangan YGMB. Anda perlu mendaftar menjadi ahli dengan hanya membayar yuran bulanan RM10.00** dan segala tuntutan sumbangan akan dijelaskan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. *** pendaftaran melalui 'online' atau hubungi YGMB dan Koperasi YGMB.

* Bayaran yuran dan terma koperasi YGMB seperti yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
** Sumbangan akan disemak semula setiap enam (6) bulan.
*** Anda dikehendaki membayar RM50.00 (Pendaftaran dan empat (4) bulan yuran) diikuti potongan gaji dan pesara guru melalui yuran tahunan.
**** Syarat-syaratnya dokumen lengkap dan bayaran yuran melalui potongan gaji telah diluluskan.

Semua tuntutan berkuatkuasa 17 Januari 2011.

Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB)
No. 301 & 302
Wisma Yayasan Guru Malaysia Berhad
Lorong Selangor, Taman Melawati
53100 Kuala Lumpur
Tel: 03-41057866 / 41058679
Fax: 03-41058650
Emel: support@ygmb.com.my
Laman Web: www.ygmb.com.my

Koperasi YGMB
No. 301 & 302
Wisma Yayasan Guru Malaysia Berhad
Lorong Selangor, Taman Melawati
53100 Kuala Lumpur
Tel: 03-41052845 / 41052848
Fax: 03-41082545
Emel: koperasi@ygmb.com.my
Laman Web: koperasi@ygmb.com.my

No comments: