Tuesday, August 23, 2011

MAKANAN DAN MINUMAN YANG HARAM (2)

6. BINATANG YANG BOLEH HIDUP DI DARAT DAN DI LAUT
Binatang yang dapat hidup baik di daratan mahupun di lautan (air), seperti buaya, ketam, katak, maka hukumnya adalah haram untuk dimakan.

Sedangkan yang hanya dapat hidup di air saja, semuanya adalah halal. Baik yang berupa ikan ataupun yang lain.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:-
"Telah dihalalkan bagi kamu, menangkap binatang laut dan memakannya untuk kesenangan bagi kamu dan bagi orang yang berjalan untuk berbekal dalam perjalanan." (Al-Maidah:96)

Dan sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:-
"Laut itu suci airnya, halal bangkainya." (Hadis Riwayat Malik dan lainnya).

Yang menjadi penyebab haramnya makanan itu ada lima:-
1. Nas dari Al-Quran dan hadis
2. Kerana disuruh membunuhnya
3. Kerana dilarang membunuhnya
4. Kerana menjijikkan (kotor)
5. Kerana membahayakan

7. BINATANG BURUAN
Binatang buruan yang diburu dengan menggunakan bantuan binatang bertaring atau burung bercakar seperti anjing dan burung helang, hukumnya boleh, dan binatang yang ditangkap adalah halal, asal memenuhi syarat-syarat berikut:-
1. Binatang yang berburu (anjing atau helang) itu sudah terlatih untuk dipakai berburu. Tandanya ialah kalau disuruh ia patuh dan kalau dilarang ia berhenti
2. Kalau ia dapat menangkap binatang, tidak dimakannya
3. Membaca bismillah ketika melepaskannya
4. Kalau binatang yang ditangkapnya itu masih hidup, wajib disembelih. Dan kalau sudah mati, halal dimakan

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka hukum binatang buruan itu menjadi haram. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang berbunyi:-
"Yang mati kerana dimakan oleh binatang buas." (Al-Maidah:3)

Dan sabda Nabi s.a.w. yang berbunyi:-
"Jika engkau lepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau sebut nama Allah ketika melepaskannya, kemudian ditangkap dan dibunuh binatang itu, maka makanlah binatang itu. Tetapi kalau hasil tangkapannya itu dimakannya, maka janganlah engkau makan, sebab aku takut barangkali ditangkapnya untuk dirinya sendiri." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

8. MINUMAN KERAS
Yang dimaksud dengan minuman keras di sini adalah semua minuman yang mengandungi alkohol dan dapat memabukkan, seperti arak, bir, dan lain-lain yang sejenis. Hukum meminum minuman keras itu adalah haram dan termasuk dosa besar, bagi sesiapa saja yang meminumnya.

Allah Ta'ala berfirman:-
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (arak, bir, dan lain-lain), judi, berhala, dan mengundi nasib itu adalah pekerjaan yang keji dari pekerjaan syaitan, sebab itu hendaklah kamu jauhi, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan." (Al-Maidah:90)

Disamping minuman keras, apa saja yang emmabukkan juga diharamkan. Seperti sanda Nabi s.a.w. yang berbunyi:-
"Tiap-tiap sesuatu yang memabukkan itu, hukumnya haram." (Hadis Riwayat Muslim)

Dan tidak hanya banyak saja, sedikit saja juga haram.
"Sesuatu yang memabukkan, banyak atau sedikit sama-sama haram." (Hadis Riwayat An-Nasai dan Abu Daud).

Betapa tidak diharamkan, semua itu menyebabkan mudarat yang sangat besar terhadap kesihatan akan dan jasmani manusia. Seseorang ahli kesihatan telah menyatakan bahawa, tidak ada yang lebih teruk diderita oleh manusia kecuali penyakit yang disebabkan oleh minuman keras. Kalau dikaji dengan teliti, akan terbukti bahawa sebahagian besar orang-orang gila yang ada di rumah-rumah sakit itu, disebabkan oleh minuman keras. Demikian pula orang-orang yang mengeluh bahawa dirinya dihinggapi rasa cemas, khuatir, bimbang dan lain-lain gangguan mental. tentu penyebab utamanya adalah minuman keras.

Banyak hadis yang membicarakan masalah minuman keras ini, dan kesemuanya menunjukkan celaan terhadap minuman yang memabukkan tersebut.

Di antaranya adalah sabda Nabi s.a.w. yang berbunyi:-
"Tinggalkanlah meminum minuman keras, sebab ia adalah kunci (pembuka) segala pintu kejahatan."
Dan sabdanya lagi:-
"Barang siapa meminum minuman keras maka keluarlah cahaya iman dalam kalbunya."
Larangan meminum minuman keras ini, tidak hanya terbatas pada meminumnya saja, tetapi juga terhadap segala apa yang berhubungan dengan minuman keras itu. Baik menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain. Hal mana disebutkan dalam hadis berikut:-
"Nabi s.a.w. melaknat minumann keras itu dalam sepuluh macam orang:- 1. Yang memerasnya 2. Yang minta diperaskan 3. Yang meminumnya 4. Yang membawanya 5. Yang minta dihantarkan 6. Yang menuangkannya 7. Yang menjualnya 8. Yang makan harganya 9. Yang membelinya 10. Yang minta dibelikan

Dengan adanya hadis di atas maka menjadi jelaslah bahawa minuman keras itu bukan saja dilarang meminumnya, namun segala kegiatan yang berkaitan dengan minuman keras itupun dilarang. Walaupun minuman keras itu dihadiahkan kepada kawan yang bukan muslim seperti orang Yahudi atau nasrani dan lainnya, hukumnya tetap haram.

Ada sebahagian orang yang berhujah bahawa minuman keras itu dapat berfungsi sebagai ubat. Namun hal ini telah dibantah oleh baginda Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang berbunyi:-
"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit sekaligus ubatnya. Dia menjadikan tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Maka berubatlah kamu, dan jangan berubat dengan apa-apa yang diharamkan." (Hadis Riwayat Abu Daud).

Ucapan baginda Rasulullah s.a.w. lima belas abad yang silam itu telah dibuktikan oleh doktor-doktor di abad moden ini. Mereka telah mengkaji dengan saksama segala jenis minuman keras, dan akhirnya menarik kesimpulan bahawa, minuman keras itu sekali-kali tidak dapat dijadikan ubat, lantaran ia dapat menimbulkan beberapa kerosakan dalam jiwa manusia.

9. DADAH
Dadah, candu, morfin, dan lain-lain yang sejenis, hukumnya sama dengan minuman keras, sebab sama-sama dapat menghilangkan akal sihat. Orang yang minum bahan-bahan ini, akan keluar dari tabiat yang sebenarnya, kerana akalnya sudah terganggu, sehingga yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh, dapat membuat akal menjadi lupa, tenggelam dalam khayalan dan lamunan yang bukan-bukan. Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya, serta tenggelam dalam alam yang dibuatnya sendiri.

Selain itu, dadah mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada minuman keras, dan lebih berbahaya daripada minuman keras. Sudah sewajarnya kalau orang-orang yang menggunakannya dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

No comments: