Thursday, September 27, 2012

ROTAN KAEDAH TERAKHIR TEGUR KESILAPAN MURID

Satu isu pelaksanaan disiplin yang selalu hangat diperkata dan dibincangkan oleh masyarakat ialah mengenai hukuman dera ke atas murid. Isu ini timbul apabila murid atau ibu bapa serta waris mula mmepertikaikan hukuman dera yang dieknakan ke atas mereka, anak cucu atau jagaan mereka.

Guru-guru perlu sentiasa menggunakan budi bacara mereka dengan bijak dalam mengenakan hukuman yang difikirkan sesuai khususnya apabila murid melakukan salah laku. Mustahak bagi Guru Besar yang menurunkan kuasa hukuman dera kepada guru lain untuk mempertimbangkan hubungan antara murid yang akan dirotan dengan guru yang menjalankan hukuman itu.

Guru seharusnya menjalankan hukuman dera sebagai pilihan terakhir selepas tindakan amaran, nasihat dan kaunseling dibuat dan bukan sebagai pilihan pertama. Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 4/1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 7/2003 adalah perlu dijadikan rujukan.

No comments: