Tuesday, September 25, 2012

TINGKAH LAKU GURU PENGARUHI SIKAP PELAJAR

Perhubungan guru dengan murid sewaktu di dalam kelas memang tidak boleh dielakkan. Begitu juga perhubungan guru dengan murid ketika berada di luar kelas atau di luar sekolah. Sebenarnya perhubungan antara guru dengan murid ini banyak memberi kesan kepada murid itu sendiri.

Terdapat lapan tingkah laku negatif guru yang boleh menjejaskan pencapaian akademik dan sikap murid mereka.
1. Tidak menyukai murid
2. Tidak mengetahui atau mengenali murid
3. Melabel murid
4. Menyindir dan memperkecilkan murid
5. Mendera murid secara keterlaluan
6. Pagar makan padi
7. Terlalu garang
8. Pilih kasih


No comments: