Monday, April 5, 2010

MENGENALI PRESTASI KERJA

"teliti, meneliti, ketelitian, penelitian dan peneliti."

Teliti sama juga cermat (melakukan sesuatu), hemat, saksama. Disamping itu ia juga membawa maksud dengan bersungguh-sungguh, hati-hati dan waspada. Meneliti berasal dari perkataan teliti yang bermaksud memeriksa (mengkaji, menyelidik) dengan cermat. Maksud yang lain ialah memerhati dengan bersungguh-sungguh atau memandang dengan tepat.

Perkataan yang seterusnya dari perkataan teliti ialah ketelitian iaitu perihal teliti, kecermatan dan kesaksamaan. Bagi penelitian pula bermaksud perihal (kerja dan sebagainya) meneliti, pengkajian dan pemeriksaan. Peneliti pula dijuruskan kepada orang yang meneliti, penyelidik, pengkaji dan juga pemeriksa.

"Segala sesuatu yang berharga untuk dilakukan adalah berharga untuk dilakukan dengan baik."

Penelitian dan ketrampilan adalah diperlukan untuk memperolehi kejayaan. Melalui penelitian sesuatu usaha atau kerja itu akan dilakukan dengan bersungguh sehingga mencapai kejayaan. Ketrampilan pula meletakkan bagaimana kita boleh melakukannya sehingga berjaya. Dalam masa yang tergesa-gesa dan sia-sia ini, kita perlu mempertimbangkan secara mendalam mengenai mutu usaha manusia itu.

Seharusnya kita secara teliti untuk meneliti jiwa kita sendiri. Apabila kita telah meneliti jiwa barulah kita dapat mengenali diri kita sendiri. Untuk mengenali diri sendiri, kita seharusnya mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang keadaan diri kita. Mengenali diri kita sendiri adalah wajar. Kita semestinya dan wajar mengetahui siapakah sebenarnya diri kita ini.

"Adakah kita sanggup menjadi debu yang diterbang angin ke merata-rata?"

Kita harus membuat keputusan tentang apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Apabila kita mengenali diri, kita menjadi sedar bahawa kita tidak secara kebetulan berada di dunia ini. Jangan kita membiarkan diri kita ini terumbang ambing di tengah lautan kehidupan. Jangan kita biarkan terlempar ke sana sini serta dibawa angin, gelombang dan badai. Kita harus cermat dalam wawasan kita tentang peribadi bagaimanakah yang kita inginkan bagi diri kita sendiri.

Seterusnya kita harus cermat dan teguh dengan hasrat meningkatkan diri kita. Kuatkan azam dan tekad agar hasrat kita menjadi kuat dan jitu. Hasrat yang tetap membara yang ada dalam jiwa akan menggerakkan kita ke landasan kejayaan dan hala tuju kita akan kita capai. Betapakah indahnya apabila kejayaan dapat diperolehi dan betapakah nikmatnya hidup kita ini apabila perjalanan yang dilalui mengikut landasan tanpa tergelincir.

"Seharusnya kita dapat mengelak dari terus tergelincir apabila landasan yang kita buat itu adalah kukuh."

Perancangan kita seharusnya dibuat dengan cermat dan teliti. Setiap panduan seharusnya kita patuhi dan ikuti untuk mencapai sasaran. Tujuan yang berharga sahaja tidak memadai dalam hidup ini tanpa adanya langkah yang teliti ketika berusaha untuk mencapai sasaran. Oleh itu, kita seharusnya cermat dalam membuat panduan itu.

Kita seharusnya menggarap rancangan itu dan secara cermat menjelmakan setiap perincian kecilnya. Berjaya atau tidaknya adalah bergantung kepada kecermatan kita dalam usaha kita melaksanakannya. Kita akan pastinya akan kecewa apabila setiap langkah yang telah kita buat tidak mendatangkan hasil yang diharapkan.

Ketelitian bukanlah suatu seni yang pudar bersama dengan pudarnya ketrampilan kerana usia separuh tua. Ketelitian adalah bersifat hakiki untuk mendapatkan kejayaan hari ini seperti kejayaan yang diperolehi kelmarin. Prinsip kejayaan adalah prinsip yang tidak mengenal waktu. seperti kelmarin, hari ini juga ciri khas kita adalah ditentukan oleh mutu kerja kita.

"Ciri khas diri kita terdapat dalam mutu pekerjaan kita."

No comments: