Thursday, April 29, 2010

CARLSBERG..... IS GOOD FOR YOU?

Minuman Keras ialah minuman yang mengandungi alkohol dan boleh memabukkan seperti arak dan bir. Sesiapa yang meminum minuman keras iaitu bagi orang yang beragama Islam adalah haram dan berdosa besar.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud;
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (arak, bir dan lain-lain), judi, berhala dan mengundi nasib itu adalah pekerjaan yang keji dari pekerjaan syaitan dan hendaklah kamu jauhi, mudahan-mudahan kamu mendapat kemenangan."
(Al-Maidah: 90)

Disamping minuman keras, apa sahaja yang memabukkan juga diharamkan, seperti sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud;
"Tiap-tiap sesuatu yang memabukkan itu, hukumnya haram."
(Hadis riwayat Muslim)

Minuman keras ini diharamkan kerana boleh menyebabkan kemudaratan yang sangat besar terhadap kesihatan akal dan jasmani manusia. Kita mesti ingat bahawa penderitaan manusia yang amat teruk ialah penyakit yang disebabkan oleh minuman keras. Terdapat ramai orang yang berpenyakit yang ada di hospital itu adalah disebabkan oleh minuman keras. Begitu juga bagi mereka yang ingin melarikan diri dari tekanan kehidupan telah mengambil jalan yang paling mudaj bagi mereka iaitu meminum minuman keras.

Terdapat banyak hadis yang membicarakan masalah minuman keras ini dan keseluruhannya adalah menunjukkan larangan dan celaan terhadap minuman yang memabukkan tersebut.

Diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud;
"Tinggalkanlah meminum minuman keras kerana ia adalah kunci (pembuka) segala pintu kejahatan."

Larangan meminum minuman keras ini tidak hanya tertumpu kepada peminumnya sahaja tetapi juga terhadap segala apa yang berkaitan dengan minuman keras itu. Ini termasuklah yang menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya, menghidangkannya dan berbagai lagi yang berkaitan. Perkara ini ada disebut dalam hadis yang bermaksud;
"Nabi Muhammad s.a.w. melaknat minuman keras itu dalam sepuluh perkara:-
1. Orang yang memerahnya
2. Orang yang meminta diperahkan
3. Orang yang meminumnya
4. Orang yang membawanya
5. Orang yang menhantarkannya
6. Orang yang menuangkannya
7. Orang yang menjualnya
8. Orang yang memakan hasil jualannya
9. Orang yang membelinya
10. Orang yang meminta dibelikan
(Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah)

Ini adalah amat jelas sekali kepada kita bahawa minuman keras itu bukan hanya sahaja dilarang kepada peminumnya malahan kepada segala kegiatan yang berkaitan dengannya. Terdapat juga antara kita yang berpendapat bahawa minuman keras itu sebagai ubat, namun perkara ini telah dibantah oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya yang bermaksud;
"Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menurunkan penyakit sekali gus ubatnya. Dia menjadikan tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Maka berubatlah kamu dan jangan berubat dengan apa-apa yang diharamkan."
(Hadis riwayat Abu Daud)

Sabda baginda Rasulullah s.a.w. itu telah dibuktikan oleh pakar-pakar perubatan masa kini. Melalui kajian mereka ke atas segala jenis minuman keras itu telah melahirkan satu kesimpulan bahawa minuman keras itu sekali-kali tidak boleh dijadikan ubat kerana ia boleh menimbulkan beberapa kerosakan dalam jiwa manusia.

No comments: