Monday, February 21, 2011

PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DISIPLIN

KONSEP DISIPLIN

Konsep disiplin itu mempunyai pelbagai tafsiran atau maksud. Setiap pendapat yang disuarakan mengenai disiplin itu mungkin dari orang yang berbeza tetapi ianya menjurus ke arah maksud yang sama. Mempunyai hasrat yang sama iaitu sebagai panduan dan bimbingan.
Mengikut P. F. Oliva (1956), disiplin merujuk kepada kawalan diri, kawalan luar, patuh kepada autoriti, keadaan tempat bekerja yang teratur, urusan yang sistematik, cara yang menetapkan peraturan atau hukuman dengan berkesan.

Manakala, G. V. Sheriakov F. Redl (1956) pula mentafsirkan disiplin sebagai perihal ketenteraman dan peraturan di dalam sesuatu kumpulan, termasuk cara-cara mendapatkan ketenteraman dan peraturan itu, serta hukuman.

Dalam buku Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979), disiplin membawa beberapa maksud seperti:-
1. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang, sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri.

2. Kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan tertib.

3. Kesanggupan seseorang menghormati hak individu lain.

4. Kesanggupan seseorang mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggun kepentingan orang lain.

5. Kesanggupan hormat-menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolong-menolong.

6. Kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina.

7. Kesanggupan berkhidmat kepada masyarakat.

No comments: