Friday, March 25, 2011

PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DISIPLIN

Mengikut Lindgren (1976), disiplin bilik darjah boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu:-
1. Disiplin Arahan Guru
2. Disiplin Arahan Kerja
3. Disiplin Arahan Kumpulan
4. Disiplin Arahan Diri

1. DISIPLIN ARAHAN GURU
Di dalam konteks pengurusan bilik darjah, mengawal didiplin murid-murid merupakan tanggungjawab utama guru. Sesebuah kelas yang mempunyai disiplin yang baik akan menjamin segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna.

Oleh itu, guru bertanggungjawab untuk menentukan peraturan-peraturan bilik darjah dan memastikan sentiasa dipatuhi oleh murid-murid dalam bilik darjah. Kerja guru seperti menentukan peraturan-peraturan, mengawal murid-murid supaya mematuhinya dalam bilik darjah, menghukum murid-murid yang melanggar disiplin merupakan jenis disiplin arahan guru.
JENIS-JENIS DISIPLIN
Disiplin arahan guru ini mempunyai ciri autokratik, iaitu guru mempunyai kuasa yang mutlak ke atas kawalan, arahan, pengurusan dan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Murid-murid hanya mematuhi segalanya untuk menjamin kewujudan disiplin yang baik dalam bilik darjah.

Oleh kerana guru mempunyai kuasa mendenda murid yang melanggar peraturan, jenis disiplin ini juga mempunyai ciri menghukum.

Kedua-dua ciri disiplin arahan guru, iaitu ciri autokratik dan ciri menghukum telah menjadi amalan guru dalam pengurusan disiplin bilik darjah. Dengan perkataan lain, di bawah disiplin arahan guru, murid-murid diwajibkan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Sekiranya terdapat murid yang melanggar disiplin, dia akan dihukum mengikut peraturan atau cara yang difikirkan sesuai.

2 comments:

Peja said...

bako... bako... kite bako je...

amalhaj said...

nak bako bebudak tuh ker ato tandeh tuh yang kene bako? hahahahahahah