Thursday, September 22, 2011

BAGAIMANA MENGEKALKAN MOTIVASI?

MENGEKALKAN MOTOVASI
Kita perlu merancang dan menyediakan setiap pengajaran berlandaskan keperluan dan matlamat pelajar supaya keperluan ini dapat dipenuhi. Apabila pelajar diberi matlamat yang dapat dicapai, pelajar akan dapat 'menikmati' kejayaan dan pulang dengan rasa puas serta cuba meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran seterusnya.

Motovasi pelajar dapat dikekalkan jika minat mereka pada mata pelajaran itu tidak berkurangan. Pengajaran yang baik dapat meningkatkan minat pelajar. Tetapi, apakah yang dikatakan pengajaran yang baik itu?

Guru dihormati jika dia benar-benar bersedia dalam setiap pengajarannya, tepat mengikuti masa, sistematik dan prihatin terhadap pelajarnya. Dari awal lagi pelajar dapat mengenal pasti bahawa seseorang guru itu suka mengajar dan berusaha untuk memastikan semua pelajar menikmati mata pelajaran yang diajarnya. Guru memimpin dan seterusnya pelajar dengan rela hati menurut.

Ada baiknya kita mengenang masa persekolahan kita. Guru manakah yang kita anggap sebagai 'guru baik'? Apakah yang menyebabkan pengajaran mereka sering dikenang? Sebenarnya apabila difikirkan, kita akan dapati sebahagian daripada sebabnya sudah dinyatakan seperti di atas.

Minat pelajar tidak mungkin pudar jika kepelbagaian bahan dan aktiviti digunakan dalam suatu pelajaran. Oleh itu, tugas utama guru adalah untuk menentukan bahan dan aktiviti pengajaran dirancang dan disediakan selengkapnya supaya dapat mencapai suatu objektif pengajaran.

MENGENAL PASTI KEPERLUAN
Apabila kita ditugaskan untuk kelas harian, biasanya kita mengandaikan pelajar mempunyai banyak persamaan dari segi umur, pencapaian terkini dan peperiksaan yang dihadapi pada akhir kursus. Kemungkinan keperluan mereka juga banyak persamaannya. Lain pula dengan pelajar sambilan dan pelajar kelas malam serta pelajar pelbagai kursus latihan kerana setiap individu pastinya mempunyai keperluan yang berbeza.

Walau apa pun jenis kelas dan kumpulan pelajar, sememangnya amat penting bagi seorang guru mengetahui bahawa bilik itu dipenuhi bermacam-macam ragam manusia yang inginkan pengikhtirafan sebagai individu, dipanggil nama mereka serta mempunyai keperluan tersendiri yang perlu dipenuhi.

Seperkara yang dapat memudahkan usaha memahami pelajar kita adalah melalui profil ringkas setiap pelajar. Profil pelajar lazimnya mengandungi maklumat berkenaan kemajuan terkini serta pendapat guru terhadap pelajar itu. Maklumat latar belakang seperti ini boleh dijadikan permulaan bagi kita membina sati profil yang lebih terperinci. Ini juga yang boleh dijadikan panduan bagi memahami keperluan khusus seseorang pelajar.

Jika tiada maklumat latar belakang diperolehi, kita sendiri perlu memulakan profil palajar kita. Sebaik-baiknya berbincang dengan setiap pelajar pada permulaan kursus. hanya dua ataupun tiga minit diperlukan bagi seorang pelajar. Pengumpulan maklumat seperti ini dianggap sebagai serampang dua mata. Guru dapat merancang dan merangkumkan segala keperluan yang dikenal pasti ke dalam skema kerja. Ini dapat membantu meningkatkan motovasi pelajar kerana mereka menyedari usaha guru bagi memenuhi keperluan mereka.

GANGGUAN
Kejayaan semasa mengajar menuntut guru sentiasa berusaha mengekalkan perhatian dan minat pelajar. Oleh yang demikian, setiap rancangan pelajaran harus merangkumi pelbagai bahan, aktiviti dan kaedah pengajaran. Walaupun bagitu, wujud bermacam-macam jenis gangguan yang perlu diberi perhatian. Gangguan ini jika tidak dikesan dan dihentikan akan menganggu proses pembelajaran dan menggugat motovasi pelajar.

Antara gangguan yang lazim berlaku adalah:-
1. Suhu bilik yang terlampau panas atau pun terlampau sejuk
2. Lampu berkelipan atau punmentol terbakar
3. Bunyi nising dari bilik darjah lain atau pun dari luar sekolah
5. Peralatan rosak
6. Pelajar yang sentiasa resah gelisah, gemar berceloteh atau berbisik-bisik dengan pelajar lain di belakang bilik darjah
7. Pelajar yang datang lewat juga mengganggu kelancaran pengajaran

Segala kerosakan fizikal yang dilihat mestilak dilaporkan. Mungkin buku catatan perlu disediakan atau pun melalui laporan lisan yang diberi kepada pihak yang bertanggungjawab. Apa pun sistem yang digunakan, kita mesti mengambil tindakan yang sewajarnya. Kadang kala hal ini perlu dilaporkan berulang kali bagi memastikan kerosakan itu dibaiki.

Kita perlu sentiasa menyedari bahawa suasana yang tenang kelas secara keseluruhan adalah penting. Apabila gangguan itu dikesan, 'si penceloteh' yang suka berbual diberi amaran supaya menghentikan tabiatnya dan jika perlu, panggil pelajar itu supaya berjumpa kita selepas kelas. Kemungkinan besar, masalah seperti ini dapat diselesaikan apabila kita menegaskan kesan perbuatannya menjejaskan proses pengajaran serta pembelajaran dan perlakuannya tidak boleh dibiarkan.

Kebanyakan sekolah mempunyai sistemnya sendiri dalam menanggani masalah pelajar yang datang lewat yang benar-benar mengganggu. Pastikan kita memahami sistem yang sedia ada bagi memudahkan tindakan yang sesuai diambil apabila perlu. Jika ada pelajar yang lewat, cuba berbincang dahulu dengan pelajar itu. Mungkin kelewatannya tidak dapat dielakkan. Walaupun begitu, jika tiada sebab munasabah, kita mesti memberikan amaran tegas kepadanya supaya tidak mengulangi kesalahan itu.

Sekarang kita sudah maklum berkenaan motivasi dan peranannya dalam meningkatkan kaedah pengajaran kita. Kita boleh mendapatkan maklumat lanjut di perpustakaan kerana terdapat banyak buku tentang motivasi. Tanam dan kekalkan motivasi, pasti kejayaan akan menyusul. Ingatlah bahawa, tanpa motivasi pembelajaran tidak mungkin berlaku.

No comments: