Tuesday, September 13, 2011

PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA

PENYEDIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA
Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) memerlukan perancangan yang teratur dan teliti. Penglibatan pengurusan atasan amat diperlukan dalam penyediaan kedua-dua buku ini. Bagi memudah dan melicinkan penyediaan buku-buku ini, Ketua-Ketua Jabatan/Pejabat perlu melantik seorang pegawai kanan sebagai Penyelaras dan Pasukan Petugas perlu diwujudkan bagi penyediaan buku-buku ini.

Bagi menyediakan kandungan MPK, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan:-
a) Tentukan objektif jabatan/pejabat
b) Sediakan carta organisasi jabatan/pejabat
c) Senaraikan fungsi-fungsi utama jabatan/pejabat
d) Senaraikan aktiviti-aktiviti di bawah setiap fungsi utama
e) Sediakan proses kerja yang terlibat bagi tiap-tiap aktiviti
f) Sediakan carta aliran kerja bagi tiap-tiap aktiviti
g) Senaraikan semua borang yang digunakan

Bagi menyediakan kandungan FM, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan:-
a) Sertakan objektif jabatan/pejabat yang telah disediakan bagi MPK
b) Sediakan objektif bahagian/unit
c) Tandakan kedudukan bahagian/unit di dalam carta organisasi jabatan/pejabat yang disediakan bagi MPK
d) Sediakan carta organisasi bahagian/unit dan tandakan kedudukan pegawai di dalam bahagian/unit
e) Senaraikan tugas, tanggungjawab, kuasa dan hubungan kerja pegawai berkenaan

KANDUNGAN MPK
MPK mengandungi lapan perkara utama:-
1. Latar belakang jabatan/pejabat
2. Objektif jabatan/pejabat
3. Carta jabatan/pejabat
4. Fungsi-fungsi utama jabatan/pejabat
5. Aktiviti-aktiviti bagi fungsi-fungsi utama
6. Proses kerja aktiviti-aktiviti utama
7. Carta aliran kerja aktiviti-aktiviti utama
8. Senarai borang-borang yang digunakan

KANDUNGAN FM
FM mengandungi 14 perkara utama:-
1. Objektif jabatan/pejabat
2. Objektif bahagian/unit
3. Carta organisasi jabatan/pejabat
4. Carta organisasi kedudukan pegawai
5. Senarai tugas/kuasa dan hubungan
6. Peraturan-peraturan pentadbiran
7. Proses kerja
8. Carta aliran kerja
9. Senarai semak/checklist
10. Senarai undang-undang/peraturan-peraturan
11. Senarai jawatan kuasa yang dianggotai
12. Senarai borang-borang yang digunakan
13. Norma kerja
14. Senarai tugas harian

No comments: