Tuesday, September 20, 2011

BAGAIMANA MENINGKATKAN MOTIVASI

Motivasi ialah suatu tenaga yang kuat, mungkin yang terkuat dalam setiap situasi pembelajaran. Apa yang penting ialah anda menggerakkan tenaga ini dalam melaksanakan tugas pengajaran. Oleh itu, sebagai faktor utama dalam setiap situasi pembelajaran, apakah sebenarnya maksud motovasi? Terdapat berbagai-bagai takrif. Antaranya;

".... proses dalaman yang meransang kita memenuhi keperluan tertentu."
(Dennis Child, Psychology and the Teacher)

"Pendorong yang disedari ataupun tidak disedari yang meransang tindakan ke arah matlamat yang diingini."
(Oxford English Dictionary)

"Kajian berkenaan motovasi adalah yang berkaitan segala desakan dan dorongan biologi, sosial dan psikologi yang menyingkir kemalasan dan menggerakkan kita, sama ada dengan penuh minat ataupun tidak, untuk bertindak."
(George Miller, Psychology - The Science of Mental Life)

Jadi, apakah yang kita dapat? 'Keperluan', matlamat yang diingini' dan 'gerakan untuk bertindak'. Guru mestilah bermotivasi. Seorang guru berkemungkinan ingin mendapat kepuasan dengan melaksanakan tugas dengan baik, mewujudkan situasi pembelajaran yang memberikan manfaat kepada pelajar, mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan dan diiktirafkan oleh rakan sejawat sebagai guru yang mempunyai standart profesionalisme yang tinggi. Pelajar mahu belajar. Mereka tahu apa yang dapat diperolehi daripada mata pelajaran atau sesuatu kursus. Ini dapat memudahkan tugas guru. Oleh itu, objektif utama guru adalah untuk mengekalkan motivasi pelajar.

MENINGKATKAN MOTIVASI
Pada awalnya, pelajar mungkin mengambil sesuatu kursus bukan atas sebab yang wajar seperti:-
1. Mereka tiada pilihan dan mungkin dipindahkan dari sekolah lain
2. Ibu bapa menetapkan kehadiran ke sekolah itu
3. Mereka diberi maklumat yang salah
4. Tiada pilihan kursus lain

Jika guru tidak berusaha merangsang motivasi, kemungkinan besar pelajar seperti ini tidak dapat memperolehi manfaat sepenuhnya daripada kursus yang diikuti itu. Apakah yang dapat dilakukan? Semasa pertama kali bertemu dengan pelajar, perkara penting bagi seorang guru adalah untuk memberikan garis kasar tujuan kursus dan kaitan sesuatu mata pelajaran dengan kursus itu. Sebenarnya ini adalah usaha 'menjual' mata pelajaran itu dan menunjukkan potensinya.

Pelajar bermotivasi dapat mengetahui sesuatu yang baharu, manakala pelajar yang kurang berminat pula dapat memperolehi maklumat yang boleh meyakinkan mereka tentang manfaat yang diperolehi. Oleh yang demikian, pengenalan harus ditunjukkan kepada semua pelajar. Walaupun begitu, pada dasarnya aktiviti ini ditujukan kepada pelajar yang kurang maklumat berkaitan kursus itu.

Pengenalan yang berkesan memerlukan guru yang mempunyai segala butiran kursus, terutama matlamat dan tujuan kursus dan menyampaikan maklumat ini dengan penuh semangat. sebagai seorang yang tahu kebaikannya sudah tentu anda dapat menonjolkan kebaikan kursus itu. Setiap kursus mesti mempunyai matlamat:-
1. Jangka panjang
2. Jangka sederhana
3. Jangka pendek

Jelaskan kepada pelajar matlamat yang dapat dicapai pada akhir pelajaran pertama. Jelaskan juga kemahiran yang dapat diperolehi dalam masa beberapa minggu kelak ataupun pada akhir penggal pertama dan tahap pencapaian yang diharapkan pada akhir kursus itu. Biar pelajar faham akan matlamat yang ingin dicapai dan cara hendak mencapainya, serta yakinkan mereka tentang keupayaan mereka menjalankan tugasan akan datang. Pelajar yang memahami matlamat utama adalah pelajar yang bermotivasi dan sentiasa bersedia menghadapi pelajaran mereka.

Setiap pelajar inginkan kejayaan. Oleh itu, sentiasa pastikan matlamat yang ditetapkan adalah realistik dan dapat dicapai. Terangkan kepada pelajar yang lebih muda, mata pelajaran yang mereka pelajari adalah langkah pertama bagi tugas yang seterusnya serta betapa pentingnya mereka mencapai tahap yang memuaskan pada peringkat pertama ini.

Bagi pelajar termuda, maklumay seperti ini dapat melegakan hati mereka. gambarkan betapa riangnya pelajar yang masih mentah ini apabila mendapat tahu bahawa dalam bebarapa minggu sahaja atau mungkin boleh diberikan tarikh yang ditetapkan bahawa dia sudah dapat membaca, tentu dia tidak sabar-sabar berlari pulang untuk memberitahu keluarganya. bagi pelajar yang lebih dewasa, terutama yang mula menapak ke alam pekerjaan, pendekatan yang berkesan mungkin melibatkan soal 'wang'. Dengan pengetahuan dalam mata pelajaran yang sedang diajar, peluang pekerjaan dan potensi mendapat pendapatan yang lebih tinggi bagi mereka sudah tentu bertambah baik.

Selepas pengenalan seperti ini, mungkin masih ada lagi dua ataupun tiga orang pelajar merasakan kursus yang disediakan tidak sesuai untuk mereka. Perbincangan dan rundingan secara perseorangan perlu dilakukan oleh guru. Masalah seperti ini harus diselesaikan dari peringkat permulaan lagi, bukan untuk memudahkan tugas guru, sebaliknya menjamin pelajar dapat mengikuti kursus yang sesuai dengan keperluan mereka.

No comments: