Friday, March 23, 2012

BUDAYA 'HIGH EXPECTATIONS OF PERFORMANCE'

BUDAYA 'HIGH EXPECTATIONS OF PERFORMANCE'

Budaya ini mempunyai ciri yang tertentu seperti tidak menyalahkan sesiapa jika menghadapi sebarang kegagalan. Di samping itu, wujud sesi dialog dan pertukaran fikiran di kalangan semua peringkat warga sekolah bagi membincangkan sesuatu perkara yang difikirkan perlu. Selain itu, Pengetua atau Guru Besar akan sentiasa berusaha membantu dan membimbing guru atau pelajar yang tidak menunjukkan keupayaan dan sentiasa menyokong sebarang usaha ke arah peningkatan prestasi sama ada dalam bidang akademik atau kokurikulum.

No comments: