Thursday, March 29, 2012

KEMAJUAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

Guru Besar hendaklah menjadikan peningkatan profesionalisme di kalangan guru sebagai agenda utama di sekolah. Guru Besar bukan sahaja merancang dan mengadakan aktiviti perkembangan staf, malah menjadi role model dan mentor kepada guru-guru. Guru Besar perlu bersedia mengambil risiko dan berusaha membentuk budaya profesional learning community di sekolahnya agar seluruh warga sekolah mendapat pengetahuan dan maklumat terkini dalam dunia pendidikan.

No comments: