Saturday, March 31, 2012

PERUBAHAN MANTAPKAN NILAI DAN ETOS SEKOLAH

Guru Besar yang prihatin akan melaksanakan perubahan-perubahan ke arah menjadikan sekolah mereka lebih berkesan melalui nilai-nilai yang baik dan etos yang menggambarkan keunggulan sekolah mereka. Tindakan-tindakan yang tegas dan menyeluruh perlu dilaksanakan kerana mereka yakin nilai dan etos sekolah ini akan dapat membentuk suatu budaya yang menyokong keberkesanan sekolah.

No comments: