Monday, April 2, 2012

GANDINGAN PIBG BANTU MEMAJUKAN SEKOLAH


Guru Besar yang bijak akan sentiasa berusaha melibatkan badan-badan di luar sekolah membantunya dalam usaha memajukan sekolah. Badan-badan tersebut boleh terdiri daripada PIBG, Lembaga Pengelola, NGO atau agensi-agensi yang berminat dalam bidang pendidikan. Sokongan dan kerjasama pihak luar sekiranya digunakan dengan baik akan memberi kekuatan kepada Guru Beesar dalam menguruskan sekolah. Bantuan dalam bentuk moral, material atau kepakaran sangat bermakna kepada sekolah terutama bagi sekolah-sekolah yang menghadapi kekurangan dari segi sumber-sumber berkenaan.

No comments: