Monday, April 9, 2012

SIKAP POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN ICT

Guru Besar yang hebat dan mempunyai pandangan yang jauh akan menggunakan segala kemudahan ICT bagi tujuan kebaikan sekolahnya. ICT bukan sahaja digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran tetapi juga menggunakannya dalam pengurusan secara optimum dalam melaksanakan aktiviti di sekolah sekiranya penggunaan ICT diselenggarakan dengan baik dan teratur.

No comments: