Thursday, April 5, 2012

KEBERKESANAN RESOURCE INVESTIGATORS

Guru Besar yang berkesan bertindak sebagai resource investigators dengan mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu penyelidikan yang dapat membantu tugas mereka. Pendekatan ini menggunakan sepenuhnya sumber dan maklumat sebagai kunci utama kepada kemajuan sekolah. Guru Besar juga seharusnya turut menggalakkan semua warga sekolah supaya memberi penekanan kepada kaedah penggunaan sumebr dan maklumat untuk merancang program dan melaksanakn aktiviti kerana pendekatan ini dijangka akan lebih berkesan.

No comments: