Saturday, April 14, 2012

PENDEKATAN PENGURUSAN YANG BERKESAN

Bentuk pengurusan yang baik dan berkesan kebiasaannya mempunyai dua elemen yang besar iaitu visi sekolah yang dikongsi bersama oleh semua warga sekolah dan keduanya wujud teamwork di setiap bahagian dalam struktur organisasi di sekolah berkenaan. Guru Besar akan sentiasa memastikan setiap peringkat dalam struktur organisasinya melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka secara optimum. Beliau akan menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah dalam pengurusan.

No comments: