Wednesday, March 21, 2012

GURU BESAR PERLU SENTIASA DAPAT DILIHAT (HIGH VISIBILITY)

Sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, Pengetua atau Guru Besar mestilah sentiasa dilihat oleh warga sekolah. Mereka perlulah selalu membuat pemantauan, pemerhatian dan meninjau apa yang berlaku di sekolah mereka. Guru-guru dan pelajar akan melaksanakan aktiviti dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh sekiranya Pengetua atau Guru Besar mereka sentiasa melihat apa yang mereka lakukan. Pengetua atau Guru Besar juga akan mendapat maklumat awal tentang apa sahaja yang berlaku di dalam kawasan sekolah mereka.

No comments: