Tuesday, March 27, 2012

TENAGA PAKAR DAN ORANG PENTING DI SEKOLAH

Guru Besar yang bijak akan berusaha menjadikan ketua atau pemimpin peringkat pertengahan iaitu ketua panitia mata pelajaran sebagai kumpulan pakar di sekolah. Sekiranya diturunkan kuasa kepada mereka untuk merancang dan membimbing guru dalam bidang kurikulum maka sudah tentu akan meringan tugas Guru Besar. Walau bagaimanapun, pemantauan perlu dilakukan supaya apa yang mereka lakukan tidak tersasar daripada matlamat sekolah.

No comments: