Monday, December 28, 2009

APE KATE MENGKOME?

Agama Islam telah menentukan beberapa amalan fardhu yang melatih bukan sahaja aspek-aspek fizikal tetapi juga kejiwaan. Kesemua amalan-amalan tersebut adalah diasaskan kepada "disiplin" tertentu yang mesti dipatuhi apabila sesuatu kerja dijalankan. Umpamanya apabila kita hendak mengerjakan sembahyang maka ia hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu sahaja.

Boleh dikatakan seluruh isi Al-Quran mengandungi perintah-perintah dan larangan-larangan yang merupakan "disiplin". Ini menunjukkan bahawa manusia tidak boleh melepaskan dirinya daripada "disiplin" dan sebaliknya kehidupan tanpa "disiplin" akan berakhir dengan huru hara dan kacau bilau.

Dalam tugas sehari-hari di pejabat-pejabat, patuh kepada "disiplin" sangatlah penting. Tanpa "disiplin", tugas-tugas akan menjadi kacau bilau dan kerja tidak selesai. Arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan hendaklah dipatuhi oleh anggota bawahan. Sikap hormat menghormati antara sesama pekerja dan pegawai akan menambah kemesraan dalam jabatan dan meningkatkan semangat untuk mematuhi "disiplin" pejabat.

Kepatuhan terhadap "disiplin" menjadi sangat penting kepada pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab dalam semua bidang khususnya dalam bidang-bidang yang sensitif seperti menjaga "rahsia kerajaan" dan mengendalikan makmal-makmal perubatan serta bahan-bahan kimia yang merbahaya. Oleh itu "disiplin" sangat penting dalam semua hal.

KISAH DAN TELADAN

Pada zaman Rasulullah s.a.w. seorang lelaki dari Bani Umair datang ke rumah Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, bolehkah saya masuk?"

Rasulullah pun memanggil khadamnya dan berkata: "Pergilah kamu kepada lelaki itu dan katakan kepadanya: Hendaklah kamu berkata; "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?"

Maka khadam itupun pergilah kepada lelaki tersebut dan berkata: "Rasulullah s.a.w. memberitahu kepadaku kalau kamu hendak masuk hendaklah kamu katakan begini" Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?"

Lelaki tersebut telah melakukan apa yang telah diajarkan oleh khadam itu kepadanya. Rasulullah s.a.w. pun mengizinkannya masuk.

Ini adalah contoh disiplin yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada umatnya apabila hendak memasuki rumah orang lain

No comments: