Saturday, December 26, 2009

CORAK KEPEMIMPINAN YANG BIJAK

UNSUR-UNSUR KEPEMIMPINAN YANG BAIK
1. Pemimpin harus bersedia untuk belajar kerana kepemimpinan itu boleh dipelajari dari latihan dan pengalaman.

2. Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik bagi organisasinya.

3. Pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja dengan menjadikan kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar.

4. Seseorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan yang baik dengan orang-orang bawahannya. Dia mengenali mereka sebagai individu yang tersendiri. Kebiasaannya pemimpin yang baik jarang berkasar dengan orang-orang bawahannya.

5. Pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Masa bertugas dan masa di luar tugas. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal0hal tugas di mana juga dia berada.

6. Dalam sesuatu organisasi terdapat berbagai jenis manusia. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang boleh diharap, ada yang tidak boleh diharap dan sebagainya. Pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Dia menerima hakikat ini dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada.

7. Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang dengan orang-orang bawahan dalam sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan sahaja.

8. Pemimpin yang baik mempunyai banyak pengalaman mengenai tugas dan manusia.

9. Pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang-orang bawahannya. Dia tahu mengagihkan tugas keopada mereka.

10. Pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah bila berhadapan dengan sesuatu masalah. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara, dia akan menggunakan cara lain. Dia selalu bersikap positif.

No comments: