Monday, December 14, 2009

MATAHARI ATAU BULAN?

Pada suatu hari orang ramai telah pergi ke rumah Juha untuk mengujinya. Mereka pun berkata:
"Wahai Juha, kami ada satu soalan iaitu mana yang lebih banyak memberi manfaat, matahari atau bulan?".

Dengan tenang Juha pun berkata: "Ah, itu senang saja. Bulanlah yang lebih banyak memberi manfaat. Matahari hanya muncul di siang hari jadi tak ada gunanya dia muncul di malam hari. Bulan yang muncul di malam hari bertujuan untuk menerangi dunia seperti siang. Ini bermakna bulanlah yang lebih banyak memberi manfaat daripada matahari."

No comments: