Friday, December 11, 2009

SEGAK

PENGENALAN
Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.

"SEGAK" mula diilhamkan oleh Kementarian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2008. Hasil ujian ini merupakan manifestasi pengukuran tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan.

DEFINISI KECERGASAN FIZIKAL
Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya.

MATLAMAT
Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan yang optimum.

OBJEKTIF
Murid dapat:-
1. mengetahui kepentingan kecergasan fizikal
2. melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah
3. menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod fizikal individu
4. melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal
5. pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa

PROSEDUR
1. Semua murid perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur, keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umur murid dikira pada 1 Januari untuk rujukan norma.

2. Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani. Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Guru melatih murid terlebih dahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu, bersama rakan atau keluarga mereka. Ujian ini mesti dilengkapkan memgikut urutan secara berterusan. Urutan iten bateri ujian adalah seperti berikut:-
1. Naik Turun Bangku (3 minit)
2. Tekan Tubi (1 minit)
3. Ringkuk Tubi Separa (1 minit)
4. Jangkauan Melunjur

3. Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan (BMI) perlu dibuat sebelum melakukan ujian ini.

4. Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian ini perlu dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos.

5. Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh menjalankan ujian pada hari yang lain pada bulan yang sama.

No comments: