Friday, December 25, 2009

BEBERAPA KELEMAHAN KEPEMIMPINAN

Di dalam kepemimpinan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar ia mendatangkan kekuatan dalam kepemimpinan itu sendiri. Kelemahan kepemimpinan itu hanya boleh diatasi oleh kepemimpinan itu sendiri melalui reaksi atau tindakbalas orang bawahan.

Antara kelemahan kepemimpinan adalah:
1. Satu kesilapan yang sering berlaku ialah seseorang pemimpin itu tidak mahu mengambil, memula atau menggerakkan sesuatu inisiatif. Pemimpinlah sepatutnya yang terkehadapan mendahului orang-orang yang dipimpin.

2. Pemimpin tidak mengambil tindakan yang cepat jika timbul masalah. Ramai pemimpin yang membiarkankan masalah itu begitu sahaja dengan harapan ianya akan hilang atau luput dengan sendirinya.

3. Pemimpin selalu menekankan kepada "siapa" yang betul. Sepatutnya penekanan hendaklah kepada "apa" yang betul.

4. Pemimpin tidak menggunakan kedudukan jawatan rasminya sebagai penyatu kumpulan. Sebenarnya salah satu fungsi jawatannya ialah menyatukan kumpulan orang-orang yang di bawahnya.

5. Pemimpin tidak mahu berkongsi maklumat (yang tidak sensitif) dengan orang-orang bawahannya. Adalah penting bagi mereka ini mengetahui tindakan-tindakan yang akan diambil berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi.

6. Pemimpin tidak berfungsi seperti yang diharapkan oleh kumpulannya. Kalau seseorang ketua itu bertindak berlainan dengan apa yang diharapkan, orang bawahan akan melihatnya sebagai tidak boleh diharap, lemah, tidak tetap pendirian atau orang yang suka memanipulasikan orang lain.

No comments: