Friday, February 19, 2010

CINTA ITU ADA DI MANA-MANA?

"Hidup adalah bunga dan cinta adalah madunya."

Cinta adalah perasaan atau berperasaan
yang sangat sayang kepada sesuatu. Cinta ini boleh disampaikan atau diberikan kepada pelbagai aspek. Cinta kepada negara melalui mempertahankan kedaulatan negara. Cinta kepada orang tua dengan hormat dan mentaatinya. Cinta kepada kekasih dengan kasih sayangnya. Cinta kepada keamanan dengan membenci kepada peperangan dan sebagainya.

Cinta boleh dianggap sebagai unsur penentu dalam kehidupan. Ini jika dilihat dari berbagai aspek atau peringkat. Cinta juga menjadi 'peralatan' alam yang sangat hebat. Cinta akan menjadi pengikat dan boleh menyatukan jiwa masyarakat dunia ini. Cinta juga boleh memutuskan perhubungan antara dua pihak. Namun terdapat juga cinta yang boleh menyatukan dua pihak yang tidak sehaluan.

Kata cinta adalah merupakan istilah umum dan amat luas pengertiannya. Ia digunakan untuk melukiskan pelbagai tingkat perasaan yang ada pada seseorang manusia. Perasaan cinta ini dimulai dengan menyukai berbagai perkara sehinggalah kepada perasaan satu dengan Tuhan dan ciptaan-Nya.

Dalam tingkat duniawi ini, bentuk cinta yang tertinggi boleh kita temui dengan penyatuan seorang lelaki dan seorang perempuan. Ianya diterjemahkan melalui perkahwinan. Cinta adalah satu keanggunan yang unggul bagi manusia. Ia merupakan hak yang paling mulia yang datang dari jiwa. Ia sebagai rantau emas yang mengikat kita dengan tugas dan kebenaran. Ia juga sebagai prinsip yang utama dalam menentukan kedamaian hidup dan merupakan suati kebaikan yang abadi.

Segala bentuk cinta seharusnya merupakan batu loncatan kita mendampingi Tuhan. Penyatuan cinta dalamm perkahwinan wujud melalui kemurnian moral. Ia juga lahir melalui keikhlasan yang berdasarkan kepada perhargaan dan hormat antara satu sama lain. Hubungan ini akan meningkatkan aspirasi. Memperluaskan batin dan meransang kekuatan mental. Hubungan imitatif yang dilakukan di luar perkahwinan yang sah merupakan perlepasan nafsu semata. Ini akan merosakkan kualiti hati dan pertumbuhan mental.

Di antara sekian banyak bentuk pelbagai dari isltilah ini, maka terdapat kehangatan hubungan personal yang terjadi dengan kawan dan jiran. Tentunya juga harus diingat tentang perasaan mendalam yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Umpamanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan antara kakak dengan adik dan hubungan dengan anggota keluarga yang lain.

Kita juga sering menjumpai adanya cinta sebagi suatu rasa suka yang kuat terhadap sesuatu. Ada rasa cinta kita kepada hobi atau kegemaran. Ini boleh dilihat melalui asyiknya seseorang kepada hobi atau kegemarannya. Keasyikan seorang pemancing dapat kita lihat betapa cintanya ia kepada memancing. Begitu juga dengan yang lain seperti pengumpul setem, membaca dan sebagainya.

"Apa yang pasti seseorang yang tidak mempunyai rasa cinta boleh dianggap tidak mengenal Tuhan kerana Tuhan adalah cinta."

No comments: