Friday, February 12, 2010

MEMBENTUK KOMUNIKASI YANG BERKESAN

"Lakukannya kepada semua orang seakan-akan kita sedang menghadapi tetamu terkemuka."

Ramah adalah satu sifat seseorang yang elok dan menarik budi bahasanya terhadap sesiapa yang berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Oleh itu, seseorang yang peramah amat mudah didekati dan senang dihubungi. Namun ada juga seseorang yang ramah tapi apabila berbicara mengandungi ungkapan sinis yang boleh menghalang komunikasi yang berkesan.

Perkara yang ingin ditekankan di sini adalah bagi orang yang peramah itu adalah orang yang tidak sukar untuk didekati. Ianya mudah diajak berbicara. Pembawaannya yang bersopan akan mengekalkan persahabatan. Ia juga sederhana dan tidak suka mengasingkan diri. Tidak kaku dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Sifat peramah adalah amat penting apabila kita sentiasa berhubungan dengan komuniti atau masyarakat umum. Seharusnya ia tidak terlepas dari semua bentuk hubungan sosial. Secara umumnya adalah amat sedikit yang mempraktikkan mesti pun perkara ini boleh meletakkan kita ke tempat yang tinggi dalam kehidupan ini.

Seseorang yang peramah boleh berhadapan secara mudah dengan siapa sahaja dalam semua lapisan masyarakat. Ada kata-kata mutiara yang menyatakan, " Lakukan kepada semua orangt seakan-akan kita sedang menghadapi tetamu terkemuka". Kata-kata ini menegaskan bahawa sifat peramah itu perlu diamalkan pada semua peringkat sama ada dengan orang 'kebanyakan' atau pun dengan orang 'atasan'.

Kejayaan yang terbesar adalah kemampuan berkomunikasi dengan segala jenis orang. Kita harus yakin tentang keramahan ini dan harus sentiasa mempraktikkannya sekiranya kita bermaksud menjadikannya sebagai sifat kita.

Keramahan yang pura-pura atau dibuat-buat mungkin sahaja menarik perhatian beberapa orang dalam saat-saat tertentu. Perkara ini akan nampak jelas bagi orang-orang yang cerdas. Ia diibaratkan, "sejelas minyak yang mengapung di permukaan air."

Ada orang-orang yang mencapai kejayaan atau mempunyai kedudukan tertentu atau kekuasaan kerana ia adalah seorang pelakon. Ada juga yang merupakan penampil yang baik. Kebanyakan orang yang berjaya adalah orang yang mampu membongkar segala kepura-puraan dalam setiap penampilannya.

Kejayaan sementara sering dapat diramalkan dengan melihat cara bertindak seseorang ketika kali pertamanya merasakan kejayaan. Jika kejayaan atau wang membuatnya lupa daratan, jika ia menjadi angkuh, mengasingkan diri dan tidak mahu berhubungan lagi dengan orang lain maka dapat dipastikan bahawa kejayaannya itu sementara sahaja. Bibit kejayaan tidak terdapat dalam dirinya.

No comments: