Wednesday, February 10, 2010

MARTABAT DIRI YANG SEJATI

"Yang memuliakan segala jenis kesopanan itu adalah martabat."

Martabat yang sejati bukannya lahir dari sifat yang mementingkan diri sendiri. Ia lahir dari kebaikan hati. Ia juga lahir dari perasaan yang mementingkan hidup. Martabat sejati akan berlaku adil. Keadilan yang dibuat adalah sangat dituntut. Oleh itu keputusan yang 'berat sebelah' tidak pernah wujud demi untuk melahirkan martabat yang sejati. Kewujudan luarnya tidak pernah berlebihan.

Jika kita menganggap bahawa nasib yang diberikan oleh Maha Pencipta kepada kita hanyalah yang buruk, maka akan sulitlah bagi kita atau tidak mungkin sama sekali untuk kita mengembangkan suatu martabat yang sejati.

Sekiranya kita menyakini bahawa kita adalah ciptaan hidup dari Tuhan, maka kita akan merasakan bahawa diri kita itu berharga. Kita akan merasa tanggungjawab yang mana akan menghasilkan karakter bermartabat yang sejati.

Martabat tidak wajar atau tidak boleh dirosakkan oleh perasaan kebanggaan. Ia juga terpelihara dari kesombongan dan keegoaan. Martabat berasal dari perasaan yang mengagungkan dengan penciptaan suci. Martabat yang sejati akan memancar dari dalam diri kita.

Kebanggaan, kesombongan, keangkuhan dan kebongkakkan mempunyai pergantungan kepada hal-hal jasmaniah. Ia berkait rapat dengan kekayaan, jawatan dan kekuasaan. Oleh itu, singkirkanlah hal-hal jasmaniah itu dari orang yang bersangkutan. Semua kebanggaan itu akan musnah seperti belon yang kempis.

Martabat yang sejati itu wujud bila ada kemanusiaan. Perkara ini tidak akan diperolehi denhgan cara yang mudah. Ianya boleh didapati dalam bentuk kesederhanaan. Kualiti yang memuliakan diri kita boleh didapati pada diri orang kaya juga orang yang miskin. Perlu diingatkan bahawa orang yang miskin menjadi kaya sekiranya memiliki martabat yang sejati. Orang kaya akan menjadi miskin tanpanya.

Apabila seseorang mempunyai kesedaran yang cukup tentang harga dirinya maka ia akan mempunyai kehendak yang secukupnya untuk menghargai orang lain. Seseorang itu perlu menunjukkan martabat yang sejati dalam sikapnya dan perlu menghormati orang lain.

No comments: