Thursday, May 26, 2011

KURSUS PENGURUSAN PERHUBUNGAN KOMUNITI

TAJUK KURSUS:-
Kursus Pengurusan Perhubungan Komuniti
TARIKH:-
23 Mei 2011 - 26 Mei 2011
PENGURUS KURSUS:-
Encik Jamaluddin bin Abd. Jalil
URUSETIA KURSUS:-
Puan Rosmawati bt. Hj. Mohamad Noor
TEMPAT:-
Institut Aminuddin Baki Induk

RASIONAL:-
Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dan dhormati msayarakat sejagat. Dalam usaha menuju ke arah matlamat ini, pihak sekolah dan komuniti perlu mempunyai hubungan rapat dan bekerjasama dalam melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni.

Kepimpinan dan pengurusan sekolah khususnya Guru Besar dan Penolong Kanan sebagai pentadbir baris hadapan perlu dimantapkan dengan pengetahuan kepimpinan dan perhubungan komuniti supaya wujud kesefahaman dan keperihatinan dalam usaha meningkatkan kerjasama antara pihak komuniti dan pengurusan sekolah.

OBJEKTIF:-
Pada akhir kursus, peserta-peserta dapat:-
1. Menterjemahkan konsep, matlamat dan fungsi pengurusan komuniti kepada pelaksanaan secara berkesan di sekolah.
2. Menyediakan perancangan program pendidikan komuniti dan pendidikan keibubapaan yang lebih berkesan.
3. Melaksanakan program pendidikan komuniti dan pendidikan keibubapaan dengan berkesan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni.
4. Menggunakan program perhubungan komuniti dalam usaha meningkatkan proses perkembangan keseluruhan murid supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
5. Menampilkan para pengurus sekolah sebagai pengurus dan pemimpin komuniti yang berkesan.

No comments: