Wednesday, May 11, 2011

PROGRAM LINUS (LITERASI DAN NUMERASI)

OBJEKTIF
Semua murid yang normal (tidak ada masalah pembelajaran) berkeupayaan menguasai asas Literasi (Membaca dan Menulis) dan Numerasi (Mengira) selepas tahun mengikut pendidikan rendah menjelang 2012.


MATLAMAT PROGRAM
Program Literasi:-
* Pada akhir Pencapaian Literasi, murid dapat:-
- Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup
- Membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup
- Membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung "dan".

Program Numerasi:-
* Pada akhir program Pencapaian Numerasi, murid dapat:-
- Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000
- Membilang dua dua, lima lima dan sepuluh sepuluh dalam lingkungan 1000 bermula daripada sebarang nombor
- Menyatakan fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
- Mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik dalam wang, menyatakan waktu dan mengukur dalam sentimeter.

DEFINISI KONSEP LINUS
Definisi Literasi:-
Kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajatan serta komunikasi harian.

Definisi Numerasi:-
Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matametik dalam kehidupan seharian.


STRATEGI PELAKSANAAN DI SEKOLAH
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua sekolah rendah (SK, SJKC, SJKT dan SABK). Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun:-
- Saringan 1 (Mac)
- P & P Linus (April - Mei)
- Saringan 2 (Jun)
- P & P Linus (Julai - Ogos)]
- Saringan 3 (September)
- P & P Linus (Oktober - November)

Semua murid Tahun1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.
Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan
* Instrumen untuk Numerasi dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI,BC-BI, BT-BI

No comments: