Sunday, May 29, 2011

NABI ADAM PEMIMPIN YANG BERANI MENGAKUI KESALAHAN

Keduanya berkata. "Ya Tuhan kami. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi." (al-A'araf (7) : 23)

Berani mengakui kesalahan adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam kepemimpinan Nabi Adam. Pengakuan ini tercermin dari ungkapannya kepada Allah "kami telah menzalimi diri kami" ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh Allah, iaitu untuk tidak mendekati sebatang pohon.

Untuk ukuran zaman sekarang, pengakuan seperti ini sangat jarang dijumpai di kalangan para pemimpin. Bahkan, yang terjadi sebaliknya, iaitu berupaya menutup-nutup kesalahan yang dia lakukan. Pengakuan seperti ini baru muncul ketika pemimpin yang berkaitan sudah tidak dapat mengelak dari bukti-bukti yang dikemukakan.

Cara pengakuan yang dilakukan oleh Nabi Adam mutlak didasari oleh nilai-nilai dan norma keikhlasan kerana Nabi Adam pada waktu itu tidak berupaya untuk menghilangkan alat-alat bukti. Sedangkan, pengakuan sebahagian pemimpin masa ini kerana tidak dapat mengelak dari bukti-bukti yang dituduhkan. Oleh kerana itu, pengakuan mereka diduga didasari oleh nilai-nilai keterpaksaan.

Ada hal yang sangat menarik dari kepemimpinan Nabi Adam di mana keadaan yang dihadapinya tidak jauh berbeza denga kedudukan perpolitikan yang ada sekarang ini seperti kebebasan memberi pendapat, koalisi dan oposisi. Jika pada masa sekarang dijumpai istilah-istilah tersebut, pada masa Nabi Adam pun format yang seperti ini sudah pernah dijumpai.

Para malaikat yang memberikan kritikan kepada Nabi Adam adalah berminan dari kebebasan berpendapat. Kemudian, mereka berdiskusi dengan Nabi Adam kerana logiknya pendapat yang dikemukakan oleh Allah sehingga mereka tidak mampu membantahnya. Selain itu, diskusi yang dibangun oleh malaikat ini adalah perbincangan yang didasarkan pada idealisme bukan didasarkan pada kepentingan.

Adapun Iblis, secara terus terang mengambil sikap oposisi. Hal ini pun dibiarkan kerana sikap seperti ini adalah haknya Iblis. Akan tetapi, Allah menilai bahawa sikap yang diambil oleh Iblis ini adalah salah kerana segi yang dibangunnya adalah pendapat yang tidak sihat.

Selain pendapatnya yang tidak logik, motifnya juga untuk membunuh karakter Nabi Adam. Jika pendapat Iblis ini sekadar untuk penyeimbang, kuat dugaan bahawa langkah pendapat yang diambilnya tidaklah termasuk sesuatu yang dilarang.

Petikan dari buku "Prophetic Leadership".

No comments: