Wednesday, December 24, 2014

BERBUAT BAIK KEPADA SEMUA

BERBUAT BAIK
Bagi mendapatkan pahala mengikut peraturan Islam, cukup mudah. Bukannya setakat mengamalkan kerja yang disuruh atau meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah sahaja yang diberi pahala, akan tetapi menunjukkan orang supaya berbuat baik atau memberi contoh, membimbing, menasihati dan mengingati orang lain kepada kebaikan juga adalah dikira sebagai ibadah yang akan diberi pahala.

Kebaikan di sini termasuklah kebaikan dalam kedua-dua unsur dunia dan akhirat. sebagai contoh, jika seseorang pegawai baru, kita bimbing supaya cekap dan amanah, maka selagi pegawai berkenaan mengamalkan perkara tersebut bagi tujuan kebaikan, selama itulah pahala dari perbuatan baiknya akan datang kepada kita. Begitulah juga sebaliknya. Dengan demikian, perbuatan baik adalah sentiasa dituntut oleh Islam.

Terdapat sebuah cerita yang boleh menjadi kisah dan teladan kepada kita. Cerita mengenai balasan Allah terdapat manusia yang berbuat baik terhadap seekor haiwan. Kisah tersebut adalah seorang lelaki sedang berjalan di sebatang jalan. Ia berasa terlalu dahaga. Dalam perjalanannya itu, lelaki tersebut terjumpa dengan sebuah perigi. Ia mengambil air dari perigi tersebut dan meminumnya sehingga hilang dahaga.

Tiba-tiba ia ternampak seekor anjig yang dalam kehausan sambil menjilat-jilat tanah yang lembab. Lelaki itu berkata, "Sungguh dahaga anjing ini sebagaimana dahaganya aku tadi." Lalu lelaki itu mengambil air dari perigi itu dengan kasutnya dan memberi minum anjing tersebut. Allah mengucapkan syukur kepadanya dan mengampuni dosanya.

Para sahabat Nabi s.a.w. bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kerana menolong binatang pun kita mendapat pahala? Baginda Rasulullah s.a.w. menjawab, "Pada tiap-tiap binatang yang mempunyai hati yang basah ada pahala kerana menolongnya." Begitulah kisah di atas adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

No comments: