Saturday, December 20, 2014

HIDUP PENUH KESEDERHANAAN

SEDERHANA
Kesederhanaan merupakan satu sikap yang menolak keterlaluan sama ada keterlaluan dalam menetapkan sesuatu peraturan,perbelanjaan atau sebagainya. Disamping itu, keterlaluan membahayakan perkembangan dan kemajuan sesuatu umat.

Sederhana mengikut ajaran Islam adalah perseimbangan dalam memenuhi tuntutan keduniaan dan tuntutan akhirat secara bersepadu menurut Islam. Mereja yang mengamalkan satu-satu ajaran Islam secara keterlaluan dan membabi buta sehingga melebihi kehendak ajaran-ajaran Islam itu sendiri adalah dianggap pelampau agama yang bercanggah dengan ajaran dan nilai kesederhanaan dalam Islam.

Dalam tugas sehari-hari sikap sederhana dalam bercakap, mengeluarkan arahan, bergaul, berpakaian yang sopan dan lain-lain adalah sangat penting bagi menambah kecekapan sesuatu organisasi. Perbuatan-perbuatan seperti melambat-lambatkan kerja, ponteng kerja dan melanggar disiplin pejabat tidaklah boleh dibiiaran kerana ini bukan dinamakan sederhana lagi. Orang yang bersalah mesti dihukum kerana hukuman yang sewajarnya boleh dijatuhkan ke atas pelaku-pelaku kesalahan

No comments: