Saturday, December 27, 2014

JANGAN MENZALIMI ORANG LAIN
Konsep zalim dalam Islam agak berbeza dari pengertian yang sering kita fahami. Biasanya zalim diertikan sebagai menganiaya, menindas dan menyakiti perasaan seseorang. Namun begitu dalam Islam zalim ialah melatakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya, jika satu-satu jawatan itu diisi oleh orang yang tidak layak mengisinya maka perbuatan itu adalah zalim. Dalam kontek ini, Islam telah meletakkan garis panduan bagi mengelakkan kezaliman dan menentukan supaya satu-satu beban tugas tidak diletakkan ke atas bahu orang yang bukan ahlinya.

Dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, kita mungkin banyak melakukan kezaliman terhadap orang ramai atau orang bawahan. Perbuatan-perbuatan seperti cuai, tidak cekap, berkelakuan tidak sopan dalam pejabat dan sebagainya adalah termasuk dalam kelakuan yang zalim. Dalam memberi khidmat kepada orang ramai kepada orang ramai kita mungkin menzalimi mereka dalam melambat-lambatkan urusan mereka, tidak menyediakan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya dan tidak memberi layanan yang baik.

Kezaliman juga boleh berlaku kepada keluarga kita terutama kepada isteri dan anak-anak. Kepada ibu dan bapa. Kepada adik beradik dan sebagainya. Tambahan pula kepada suami yang mempunyai ramai isteri. Kezaliman akan berlaku apabila kita cuai menjalankan tanggungjawab kepada mereka.

Ada diceritakan ketika Abu Ubaidah menjadi Amir di Syam. Beliau pernah memukul dan mencaci peladang di Syam, Maka Khalid telah pergi ke sana dan membuat pertemuan dengan penduduk di Syam. Dalam pertemuan itu beliau (Khalid) ditanya apakah kedatangannya untuk menegur (memarahi) sikap buruk yang dilakukan oleh Gabenor itu?

Kemudian lantas Khalid menjawab; Saya tidak bermaksud untuk menegurnya, memaahinya tetapi saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya azab manusia paling hebat sekali di hari kiamat ialah orang yang paling banyak menyeksa manusia di dunia ini."

Dari kisah di atas dapatlah dijelaskan bahawa betapa pintarnya Khalid mengkritik sikap pemimpin bawahannya yang kurang disenangi oleh rakyat Syam. Disamping itu jawapan yang kemas dan ringkas ini dapat mengelakkan kontravasi antara rakyat dengan pemimpin. Kisah ini juga memaparkan betapa sensitifnya Khalid terhadap sikap buruk Abu Ubaidah yang cuba menzalimi rakyatnya.

Pandangannya dengan nada yang sinis dapat menenangkan suasana dan memberi harapan kepada kalangan yang tertindas bahawa kezaliman yang dilakukan, secara langsung dimurkai Allah. Orang yang melakukan kezaliman itu akan menerima pembalasan di hari akhirat nanti.

"Tiada satu pun dosa yang paling layak disegerakan seksaannya di dunia kepada orang yang melakukan kejahatan, selain daripada apa yang disimpan oleh Allah baginya (penyeksaan) di akhirat, daripada dosa memutuskan silaturrahim dan bersifat khianat, dan pembohong, dan sesungguhnya perbuatan baik yang paling segera dikurniakan pahalanya ialah mengukuhkan silaturrahim sehingga sesuatu golongan keluarga yang bersifat jahat pun masih juga bertambah hartanya dan ramai bilangannya selagi silaturrahim antara mereka."
(Riwayat At-Tabrani)