Wednesday, December 24, 2014

ILMU PEMBIMBING KE JALAN YANG LURUS

Kepentingan berilmu ini telah ditegaskan oleh Alah s.w.t. dengan firmannya yang bermaksud:
"Adakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?"
(Az-Zumar : 9)

Untuk menjadi seorang pentadbir yang cekap dan berjaya, seseorang individu itu perlu mempunyai ilmu dan kemahiran bekerja yang secukupnya. Untuk mencapai ke tahap ini, seseorang pekerja itu perlulah menambahkan ilmu pengetahuan masing-masing dari masa ke semasa, Lebih-lebih lagi ilmu yang berteraskan Islam.

Sejarah telah membuktikan nilai-nilai yang dipakai oleh negara-negara maju melalui displin-disiplin ilmu yang tidak mengikut keutamaan ilmu dalam Islam yang membawa negara-negara berkenaan ke dalam kancah keruntuhan moral, adat susila dan krisis nilai. Ilmu dalam Islam ini membentuk orang yang berilmu itu takut kepada Allah seperti dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
"Sebenarnya yang menaruh bimbang dab takut (melangga perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu".
(Al-Fatir : 28)

Bagi mengembalikan nilai-nilai Islam, maka kita (pentadbir) seharusnya mengambil langkah memberi keutamaan mempelajari ilmu-ilmu Islam dan seterusnya diamalkan di dalam kehidupan pekerjaan pekerjaan sehari-hari. Jika ini dapat dipraktikkan, insya-Allah akan lahirlah pentadbir, pengurus dan pekerja yang cekap da tidak menyalahgunakan kecekapan itu sehingga tergeincir dari landasan yang diredhai oleh Allah s.w.t.

Cara yang agak mudah untuk menambah ilmu ialah dengan membaca. Dewasa ini banyak bahan-bahan bacaan yang senang diperolehi. Melalui bacaan buku-buku malahan melalui bacaan bahan-bahan dari internet.
Allah berfirman yang bermaksud:
"Bacalah (Wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, Ia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya."
(Al-Alaq: 1 - 5)

No comments: