Saturday, December 13, 2014

UTAMAKAN KEBERSIHAN

BERSIH
Kebersihan merupakan satu ciri yang perlu wujud dalam kehidupan manusia yang menjalankan semua urusan. Ia merangkumi aspek rohani dan jasmani. Islam menekankan kebersihan pakaian, bangunan dan kawasan; juga bersih dalam urusan-urusan pemilikan harta dan pentadbiran. Konsep kebersihan yang menyeluruh ini merupakan salah satu nilai yang sangat penting untuk diamalkan kerana dari kebersihan ini akan terbentuklah persekitaran dan masyarakat yang sihat.

Pegawai yang menjalankan segala urusannya dengan bersih sudah tentu akan dihormati dan disegani. Sebaliknya pegawai yang rasuah, mementingkan diri dan sebagainya akan dipandang jijik dan hina. Dari segi fizikal pula kebersihan sangat diperlukan. Ia dapat menjauhkan penyakit dan menyenangkan mata memandang. Ada tempat kerja memerlukan tahap kebersihan yang sangat tinggi untuk memastikan hasil yang memuaskan seperti bilik makmal bahan radioaktif, bilik-bilik makmal yang lain, bilik rawatan dan sebagainya.

Kerja-kerja pejabat seperti penyediaan laporan, minit mesyuarat, kerja-kerja percetakan juga seharusnya dilaksanakan dengan bersih dan kemas. Keadaan ini boleh membantu meninggikan produktiviti kerana suasana pejabat yang kotor dan kerja-kerja yang tidak kemas boleh membuntukan fikiran dan menganggu kelancaran kerja.

Kesimpulannya, kebersihan dalam semua aspek adalah sangat-sangat diperlukan bagi semua kumpulan pekerja yang ingin berjaya.

1 comment:

anmashealthcare said...

kebersihan juga sebahagia daripada iman :D


terimakasih kerana lawat blog saya :D

:: anmashealthcare.blogspot.com ::