Wednesday, December 10, 2014

BERBUDI MULIA AMALAN KITA

BERBUDI MULIA
Keindahan dalam msayarakat manusia ialah kerana adanya budi mulia. Kemuliaan budilah yang membezakan manusia dari kehidupan yang liar. Berbudi bukanlah suatu yang dapat dibuat-buat. Ia merupakan hasil terakhir dari pembentukan peribadi dan jiwa sejak kecil lagi.

Oleh itu, untuk melahirkan pekerja-pekerja yang berbudi mulia bukanlah mudah. Ia memastikan usaha giat dilakukan bagi membentuk peribadi tersebut. Antara caranya ialah dengan memberi ceramah-ceramah agama dan pendidikan moral kepada pekerja tersebut. Berbudi mulia yang meliputi aspek-aspek pertuturan, tingkah laku, pakaian, tindak tanduk dan cara melayan tetamu sangatlah penting dalam memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Orang ramai berharapkan perkhidmatan yang mesra dari pegawai-pegawai tersebut kelak akan dianggap oleh orang ramai sebagai sikap kerajaan terhadap rakyat.

Oleh itu, sikap positif, lemah lembut dan berbudi bahasa dalam melayan orang ramai ketika memberi perkhidmatan sangat penting dan menjadi suatu kewajipan. Dalam perkhidmatan kesihatan pula sikap budi mulia dan lemah lembut jururawat atau doktor menjadi ubat yang mujarab kepada pesakit yang sedang menderita.

No comments: