Monday, February 13, 2012

AGUNGNYA AGAMA ISLAM

Firman Allah s.w.t. dalam Surah Ali-Imran ayat 19 yang bermaksud:
"Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam."

Perlembagaan Malaysia menerima Islam sebagai agama rasmi negara manakala penganut agama lain bebas mengamalkan agama mereka.

Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Perkara 11(1) Perlembagaan memperuntukkan, "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya, dan tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan ugamanya."

Fasal (4) menjamin dan memelihara akidah Islam daripada digugat oleh dakyah-dakyah agama lain di mana ia menyebutkan bahawa undang-undang boleh dibuat untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama terhadap orang-orang Islam.

Demikianlah betapa Islam mendapat kedudukan yang tertinggi di Malaysia sebagai agama Persekutuan dan akidah umat Islam dipelihara dan dijamin di bawah Perlembagaan dan undang-undang daripada terjebak kepada dakyah agama-agama lain.

No comments: