Tuesday, February 21, 2012

ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DI MALAYSIA

Menurut sejarah perundangan, undang-undang Islam telah dilaksanakan dalam pemerintahan Kerajaan Melayu sebelum kedatangan Inggeris. Terdapat bukti yang jelas menunjukkan undang-undang seperti "Hukum Kanun Melaka", "Undang-Undang Pahang" dan "Undang-Undang Kedah" telah dikanunkan dengan cara teratur bagi pemakaian dan panduan Kerajaan Melayu ketika itu.

Selepas kedatangan Inggeris khususnya dengan penerimaan Sistem Residen, secara sedikit demi sedikit prinsip undang-undang Inggeris dimasukkan ke dalam sistem pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Akhirnya beberapa undang-undang seperti Kanun Keseksaan, Enakmen Keterangan dan Kanun Acara Jenayah telah diperundangkan di mana Undang-Undang Islam dalam bidang berkenaan tidak lagi berkuasa.

Perundangan Islam mula diperbuat dalam bentuk Enakmen dan Ordinan bagi mendapatkan penguatkuasaan undang-undang. Keadaan ini meletakkan kedudukan undang-undang Islam sama dengan bahagian undang-undang lain yang perlu dikanunkan seperti yang diperjelaskan dalam Perlembagaan Negara.

No comments: