Saturday, February 11, 2012

PELAJAR PERLU MEMPUNYAI KEMAHIRAN BELAJAR

KEMAHIRAN MENDENGAR
Ramai orang menggunakan lebih banyak masa untuk mendengar. Mereka kurang untuk membaca, bercakap dan menulis. Pendengar yang berkesan bukan setakat mendengar percakapan. Ianya mestilah turut melibatkan pemprosesan yang aktif seperti menghayati, memahami dan menilai apa yang diperkatakan. Dalam bilik darjah, bertutur merupakan salah satu kaedah penting pengajuaran guru. Murid-murid perlu didedahkan dengan kemahiran mendengar.

Walaupun murid-murid boleh mendengar dengan baik tetapi mereka akan mudah lupa. Murid-murid akan ingat sebanyak 17% sahaja selepas seminggu. Untuk mengatasinya, murid-murid boleh membuat catatan atau mengambil nota. Ini membolehkan murid-murid mengingat fakta atau maklumat dalam jangka masa yang panjang. Keperluan ini sesuai bagi mereka untuk menghadapi ujian atau peperiksaan.

Kemahiran mendengar yang baik mesti didahului dengan sikap yang baik dan positif. Murid-murid mesti mempunyai sikap yang positif terhadap pengajaran guru. Langkah-langkah berikut wajar dipatuhi:-
1. Datang awak ke kelas
2. Duduk di tempat yang strategik
3. Membuat persiapan awal berkaitan dengan tajuk
4. Menyediakan alat tulis dan buku nota
5. Berlapang dada untuk menerima pengajaran guru

KEMAHIRAN PARTICIPATING
Mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pembelajaran adalah kemahiran participating. Kemahiran ini akan melahirkan sahsiah murid-murid yang berani dan ingin mencuba. Murid-murid tidak gentar atau tidak takut untuk bertanya, memberi pendapat atau pandangan walaupun bertentangan dengan pandangan orang lain. Murid-murid yang aktif ini akan menjadi bebas laku, sentiasa ingin tahu, ingin mencuba dan tidak takut kepada kegagalan. Inilah jiwa murid-murid yang ingin kita bangunkan sesuai dengan usaha kerajaan untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju.

Kemahiran participating yang menggalakkan murid-murid bertanya dan menjawab soalan guru akan membolehkan mereka memeriksa dan menilai sejauh mana mereka memahami isi pengajaran yang diajar. Ini juga ada kaitan kepada persiapan menghadapi ujian atau peperiksaan yang akan ditempuhi. Walau bagaimanapun, ramai murid-murid tidak mengambil peluang ini. Mereka sering merasa malu dan takut. Di sinilah peranan guru untuk memastikan semua murid dalam kelasnya memiliki kemahiran participating ini. Oleh itu, jadikan suatu kebiasaan di bilik darjah untuk menyoal pelajar dengan soalan yang mencabar dan galakkan mereka menjawab, memberi pendapat dan bertukar-tukar fikiran.

bersambung

No comments: