Friday, February 24, 2012

SIKAP MEMAINKAN PERANAN DALAM PEMBENTUKAN DIRI

SIKAP
Sikap merupakan faktor utama yang memainkan peranan oenting dalam membina kejayaan. Banyak petua kejayaan dalam pelbagai bidang dan pembinaan psikologi individu memfokuskan penjajaran sikap. Sikap juga merupakan faktor manusia yang paling sukar untuk diubah kerana sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang individu. Oleh itu, sikap merupakan persoalan utama yang perlu direnung oleh seseorang dalam usaha menggapai kejayaan.

Input-input yang berkaitan dengan sikap:-
1. Sistem nilai individu membentuk sikap
2. Sikap mempengaruhi cara individu melihat dan mengukur sesuatu perkara
3. Sikap membentuk cara kerja
4. Sikap dapat menjadi peneguh
5. Sikap dapat membezakan antara individu dengan individu lain
6. Sikap negatif menyukarkan untuk berjaya

No comments: